29 Listopada 2020 01:04
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
SENATOROWIE ZA USTAWˇ O CUKRZYCY
Opracowanie oczekiwanej od wielu lat ustawy dotycz?cej poprawy opieki nad chorymi na cukrzycę powinno stać się jednym z priorytetów w ochronie zdrowia - uznano w ?rodę podczas dyskusji w senackiej Komisji Zdrowia. Spotkanie z udziałem Wiceministra Zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego oraz przedstawicieli pacjentów, w tym naszego Towarzystwa, lekarzy i przemysłu farmaceutycznego po?więcono informacji na temat aktualnej sytuacji w opiece diabetologicznej w Polsce oraz dyskusji na temat rozwi?zania problemów.

Prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? Mariusz Masiarek zaapelował do Ministerstwa o skuteczne negocjacje cen leków tak aby kosztow zmian na listach refundacyjnych nie ponosili pacjenci, a zaoszczędzone dotychczas przez NFZ ?rodki przeznaczyć na zwiększenie dostępno?ci nowoczesnych terapii dla wszystkich chorych na cukrzycę. Zaproponował również aby w ramach planowania Narodowego Programu Cukrzycy doprowadzić do powrotu medycyny szkolnej, co rozwi?załoby problem pobytu dzieci z chorobami przewlekłymi w placówkach o?wiatowych.

Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. Leszek Czupryniak powiedział, że zbyt niskie jest finansowanie diabetologii. Jego zdaniem brakuje ?rodków na edukację, która jest niezbędna w leczeniu cukrzycy, a także na leczenie powikłań tej choroby oraz na refundację nowoczesnych leków – nowej generacji preparatów przeciwcukrzycowych oraz analogów insulin długodziałaj?cych.”Jestem tym zdumiony, ponieważ po wprowadzeniu nowej ustawy dotycz?cej refundacji leków, w 2012 r. zaoszczędzono 2 mld zł. Jedn? trzeci? tej sumy, czyli 550 mln zł, uzyskano kosztem chorych na cukrzycę. Ta kwota powinna być zwrócona chorym poprzez refundację nowoczesnego leczenia” – podkre?lił Czupryniak.

Go?ć senatorów – europosłanka Małgorzata Handzlik powiedziała, że „Polska jest cukrzycowym dinozaurem Europy”. Dodała, że ta niepochlebna opinia wynika z tego, że publiczne i prywatne wydatki na leczenie cukrzycy w Polsce należ? do najniższych w Europie.”Spo?ród krajów naszego regionu tylko Litwa i Łotwa przeznaczaj? na ten cel mniej niż Polska” – podkre?liła

Na 29 badanych państw nasz kraj zaj?ł dopiero 25. miejsce w pierwszym europejskim rankingu konsumenckim badaj?cym opiekę i leczenie chorych na cukrzycę – Euro Consumer Diabetes Index. Uwzględniono w nim m.in. ?miertelno?ć chorych oraz niewydolno?ć nerek – jedno z najczęstszych powikłań cukrzycy.W kolejnym rankingu Polska razem z Malt? okazała się jednym z dwóch krajów Unii Europejskiej i EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), w którym pacjenci nie maj? dostępu do refundowanej terapii z wykorzystaniem długodziałaj?cych analogów insuliny ludzkiej w cukrzycy typu 2.

Niedawno poinformowano również, że Polska należy do tych krajów UE, gdzie najczę?ciej wykonywane s? amputacje nóg u diabetyków. Znacznie więcej chorych można byłoby przed tym uchronić, gdy lepsza była opieka nad diabetykami.

Handzlik zauważyła, że skutki niewła?ciwie leczonej cukrzycy odczuwaj? zarówno pacjenci, jak i całe społeczeństwo. W 2011 r. koszty po?rednie cukrzycy, wynikaj?ce głównie z wydatków ponoszonych na renty z tytułu niezdolno?ci do pracy i wcze?niejszej emerytury wyniosły przeszło 2 mld zł. „To zdecydowanie więcej niż przeznacza się na walkę z t? chorob?” – dodała.Europosłanka przytoczyła również dane, że z powodu cukrzycy typu 2 nie pracuje 75 proc. chorych i że bezrobocie w?ród diabetyków jest dwa razy wyższe niż w całej populacji. Prawie 80 proc. lekarzy przyznaje, że zetknęło się z pacjentami dyskryminowanymi zawodowo z powodu cukrzycy.Według Handzlik sytuację mogłoby poprawić opracowanie Narodowego Programu Zapobiegania i Zwalczania Cukrzycy. Wprowadzenie takich programów narodowych postuluje Parlament Europejski.

Podsekretarz stanu ministerstwa zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki podkre?lił, że Polska nie jest „cukrzycowym dinozaurem Europy”. Jego zdaniem to okre?lenie jest przesadne. Jako przykład podał opiekę nad dziećmi chorymi na cukrzycę, która jest na podobnym poziomie jak w innych krajach UE.Dodał, że dwukrotnie zmniejszył się również odsetek osób chorych z niewykryt? cukrzyc?. Przed 10-15 laty na każdego diabetyka przypadała przynajmniej jedna osoba, która już chorowała, ale o tym jeszcze nie wiedziała.

Z najnowszych danych wynika, że o swej chorobie wci?ż nie wie co czwarty chory.Wiceminister powiedział, że nowe technologie wcale nie poprawiaj? skuteczno?ci leczenia, jak tego oczekiwano, i nawi?zał do analogów insulin długo działaj?cych. „Nie ma dowodów, że pozwalaj? one unikn?ć powikłań i przedłużaj? życie chorych na cukrzycę. Jedynie w niewielkim stopniu poprawiaj? jako?ć życia pacjentów. S? natomiast znacznie droższe” – podkre?lił.Według niego refundacja nowego preparatu jest uzasadniona, gdy dodana warto?ć terapeutyczna jest odpowiednia do jego ceny, w przypadku analogów insulin długo działaj?cych tego powi?zania nie ma.

Radziewicz-Winnicki powiedział, że na razie rozpoczęły się prace nad nowym Narodowym Programem Zdrowia (obecny zakończy się w 2015 r.). Projekt ustawy w tej sprawie za kilka miesięcy zostanie skierowany do konsultacji społecznych.

Retransmisja z posiedzenia dostępna jest po kliknięciu w obrazek:
_________________________________________________________________

Biegasz? JeĽdzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DOŁˇCZ DO DRUŻYNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,969,022 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!