04 December 2021 03:29
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ZJE?D?AJ CUKRZYCO!! KOSZALIN NA SKRZYD?ACH I NA ROWERZE!
"Ponad setka rowerzystów odpowiedzia?a na nasz apel. Starsi, m?odsi, dzieci, doro?li, grubi, chudzi, sportowcy i amatorzy,chorzy ,zdrowi, rowerki ma?e, du?e i wielkie. Pod fachow? opiek? policji, stra?y miejskiej, piel?gniarek i ratowników oraz duchow? opiek? Ks. Andrzeja przejechali?my g?ówn? ulic? Koszalina. Na zako?czenie wybuch rado?ci i zabawa na niebiesko unios?a nas jak motyle. Tak blisko jeste?my nieba." - to spontaniczna reakcja Anety Niewierowskiej z Bornego Sulinowa.

Wojciech Zaj?c z M?odzie?owego Ko?a Diabetyków w Koszalinie dodaje w relacji: W?ród odg?osu dzwonków, okrzyków has?a przewodniego "Zje?d?aj cukrzyco, witaj integracjo!", pod ochron? policji oraz stra?y miejskiej, stali?my si? podziwianymi przez przechodniów motylami. Motylami rozwijaj?cymi skrzyd?a na naszych plecach o?ywili?my Koszalin sprawiaj?c, ?e pi?kna s?oneczna pogoda zdawa?a si? by? oczywista.

Przejechali?my ulic? Zwyci?stwa, przy ratuszu skr?caj?c w M?y?sk? i Ko?ciuszki. Ta ostatnia (b?d?c pod górk?) okaza?a si? najtrudniejszym momentem. Jednak, czy to o w?asnych si?ach, czy z niewielk? pomoc? i najm?odsi podo?ali wyzwaniu wje?d?aj?c do parku, gdzie si? rozdzielili?my, aby "z czterech stron ?wiata" przyby? na zako?czenie festiwalu na placu Polonii.

Na mecie otrzymali?my niebieskie okulary i balony, aby wzi?? udzia? w niezapomnianym evencie. Po podpisaniu festiwalowej koszulki, wypuszczeniu w niebo niebieskich balonów i utworzeniu "niebieskiego okr?gu" do pami?tkowego zdj?cia, ka?dy móg? prze?ywa? po swojemu reszt? zako?czenia festiwalu. Mo?na by?o porozmawia? zarówno z ma??e?stwem Krasoniów, jak i paraolimpijczykami (go??mi festiwalu): Karolin? Kucharczyk, Mateuszem Michalski, Justyn? Kozdryk, Krzysztofem G?ombowiczem oraz laureatem Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty - Micha?em Ziomkiem, doskona?ymi MOTYWATORAMI.

Impossible is nothing. Prawdziwe bariery istniej? tylko w twoim umy?le. Rodzice! pozwólcie swoim dzieciom rozwin?? skrzyd?a.

foto: Wojciech Zaj?c, M?odzie?owe Ko?o Diabetyków w Koszalinie
_________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,751 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!