01 December 2021 18:10
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
S?ODYCZ WIEDZY - IV EDYCJA - LISTA STYPENDYSTÓW
Oto lista tegorocznych stypendystów IV edycji Programu Stypendialnego S?ODYCZ WIEDZY. Przyznali?my ponad dwukrotnie wi?cej stypendiów ni? w ka?dej edycji do tej pory - 62!! W?ród nich znalaz?o si? specjalne wyró?nienie - dla Stypendysty Roku. Zosta?a nim Joanna Drw?ska ze ?remu.

W sumie w czterech edycjach mamy ju? ponad 150 stypendystów - m?odych i zdolnych diabetyków z ca?ej Polski, którzy otrzymali finansowe wsparcie na ca?y rok szkolny!!! Konkurencja by?a ogromna. Nap?yn??a rekordowa liczba wniosków. Poznaj naszych Stypendystów!

Ogromne podzi?kowania sk?adamy Prof. Leszkowi Czupryniakowi oraz ca?emu Zarz?dowi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego za zaanga?owanie w przebieg tegorocznej edycji. Zdecydowana wi?kszo?? ?rodków pozyskanych na stypendia pochodzi z Koncertu Charytatywnego, który odby? si? w ?odzi podczas Zjazdu PTD w maju tego roku, - zobacz

W?ród fundatorów stypendiów S?ODYCZ WIEDZY dla uzdolnionych m?odych diabetyków znale?li si? - POLSKIE TOWARZYSTWO DIABETOLOGICZNE, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, firma ROCHE, firma SANOFI serwis NASZACUKRZYCA.PL, redakcja Magazynu SZUGARFRIK a tak?e Pa?stwo Ewa i Mieczys?aw Buczkowscy z Gliwic.


LISTA STYPENDYSTÓW PROGRAMU "S?ODYCZ WIEDZY" - IV edycja 2013/2014


Kategoria: SZKO?A PODSTAWOWA


Nikodem Szczeci?ski-Noco? - Gda?sk/pomorskie
Aleksandra Werhun - Ostróda/warmi?sko-mazurskie
Aleksandra Chwali?ska - Wilkszyn/dolno?l?skie
Ma?gorzata Poloczek - Gliwice/?l?skie
Julia Maciejewska - Boguszewo/kujawsko-pomorskie
Wiktoria Twaróg - Wejherowo/pomorskie
Maria Sukow - Elbl?g/warmi?sko-mazurskie
Karolina Dymitrowicz - Korsze/warmi?sko-mazurskie
Laura C?apka - Deszczno/lubuskie
J?drzej Wicha - Tychy/?l?skie
Szymon Urba?ski - Bukowno/malopolskie
Roksana Scecewicz - Gorzów Wlkp/lubuskie
Monika Pitala - Myszków/?l?skie
Sandra Hebda - Pruszcz Gda?ski/pomorskie
Kacper ?wi? - Che?m/lubelskie
Oliwa Bojko - S?upsk/pomorskie
Julia Rakoczy - Lublin/lubelskie
Anna Kami?ska - Sarnaki/mazowieckie
Zuzanna Puci?owska - Bia?ystok/podlaskie
?ukasz Orlikowski - Gda?sk/pomorskie
Oliwia Górniak - ?ód?/?ódzkie
Agata Olewi?ska - Janówka/?ódzkie
Szymon Niewierowski - Borne Sulinowo/zachodniopomorskie
Natalia Fr?tczak - Stare Paprockie Holendry/wielkopolskie
Jakub Dolega - Koz?owo/warmi?sko-mazurskie
Weronika Trenda - K?obuck/?l?skie
Katarzyna Liro - ?abno/ma?opolskie

Kategoria GIMNAZJUM

Katarzyna Ku?ma - Bia?ystok/podlaskie
Maria G?sowska - Warszawa/mazowieckie
Julia Mocho? - G?ucho?azy/opolskie
Angelika G?ogowska - Bytonia/pomorskie
Jakub Che?stowski - Che?sty/mazowieckie
Micha? Ku?ma - Bia?ystok/podlaskie
Julian Molski - Pozna?/wielkopolskie
?ukasz Kita - B?dzin/?l?skie
Jakub Adamski - Zielona Góra/lubuskie
Pawe? Mleczko - Stary S?cz/ma?opolskie
Mateusz Borkowicz - Radom/mazowieckie
Katarzyna Rosi?ska - Brzeg/opolskie
Miko?aj Szcz?sny - K?dzierzyn K./opolskie
Bart?omiej Smolski - Pozna?/wielkopolskie
Maciej Hedloff - ?w. Katarzyna/dolno?l?skie
Zofia K?eczek - Katowice/?l?skie
Magdalena Dudek - Tychy/?l?skie
Filip P?aneta - Tarnów/ma?opolskie
Jakub Ledwo? - Radlin/?l?skie
Maciej Szab?owski - Siedlce/mazowieckie
Joanna Wi?niewska - Kolonia ?ód?/kujawsko-pomorskie
Marta Szczotok - Borucin/?l?skie


Kategoria SZKO?A PONADGIMNAZJALNA

Joanna Drw?ska - ?rem/wielkopolskie - STYPENDYSTA ROKU
Oliwia Janota - Piekary ?l?skie/?l?skie
Arkadiusz Michalak - ?ód?/?ódzkie
Albert Su?ek - Ko?skie/?wi?tokrzyskie
Christine Toka - Warszawa/mazowieckie
Marcin Bogacz - Wroc?aw/dolno?l?skie
Julia Przybylak - Toru?/kujawsko-pomorskie
Marta Grodek - Rypin/kujawsko-pomorskie
Angelika Szcz?sna - Radomsko/?odzkie
Anna ??tocha - Wi?niowa/ma?opolskie
Micha? Klimek - Katowice/?l?skie
Agata Kubisiak - Ostrów Wlkp./ wielkopolskie
Jolanta Kliniewska - Lubawa/warmi?sko-mazurskie


Ka?dy stypendysta otrzymuje oprócz stypendium:

Dost?p do aplikacji dla diabetyków naszacukrzyca.pl - codziennie ?atwiej! w Pakiecie B??KITNYM przez 6 miesi?cy oraz kwartaln? prenumerat? Szugarfrika. Ka?dy stypendysta otrzyma równie? upominek od firmy OCEANIC - balsam Oillan

Ka?dy stypendysta otrzyma równie? upominek od firmy OCEANIC - balsam Oillan

Ponadto Redakcja Magazynu SZUGARFRIK w ramach programu przyzna?a wyró?nienie dla osoby o artystycznym zaci?ciu - propozycj? wspó?pracy przy projektowaniu jednej z ok?adek Szugarfrika. To wyró?nienie otrzymuje Marta Grodek z Rypina.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Wszystkich Stypendystów lub ich opiekunów prawnych prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa - tel. 32 331 33 49 lub 605 331 345 albo mailowo: biuro@mojacukrzyca.pl


Dokumenty dla stypendystów POBIERZ


S?ODYCZ WIEDZY to Ogólnopolski Program Stypendialny realizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Stypendium mo?e otrzyma? ka?dy ucze? chory na cukrzyc?. Jest przyznawane w trzech kategoriach - szko?y podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Stypendium jest wyró?nieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo trudno?ci wynikaj?cych z borykania si? z powa?n? chorob? wyró?niaj?co radz? sobie z nauk?. Stypendium S?ODYCZ WIEDZY mo?e otrzyma? ucze?, który w danej kategorii szkolnej uzyska najwy?sz? ?redni? ocen na ?wiadectwie z ostatniego roku szkolnego.

Zobacz kto otrzyma? stypendium w poprzednich edycjach:
LISTA STYPENDYSTÓW - I EDYCJA 2010/2011
LISTA STYPENDYSTÓW - II EDYCJA 2011/2012
LISTA STYPENDYSTÓW - III EDYCJA 2012/2013

ZOBACZ CO MÓWI? STYPENDY?CI

GALERIA STYPENDYSTÓW I EDYCJA
GALERIA STYPENDYSTÓW II EDYCJA
GALERIA STYPENDYSTÓW III EDYCJA

Stypendia dla m?odych diabetyków ufundowali:

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Roche Diagnostics Poland, Serwis naszacukrzyca.pl, Redakcja Magazynu Szugarfrik, Sanofi. Grono fundatorów mo?e si? powi?kszy?. …

Aby do??czy? do fundatorów stypendiów prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? – Tel. 605 3310345 lub 32 331 33 49Patronat medialny:

Magazyn "Szugarfrik"Wybrany przez Redakcj? Szugarfrika stypendysta lub stypendysta dodatkowo zaprojektuje ok?adk? magazynu. Zobacz jak w ubieg?ym roku zaprojektowa?a j? Joanna Michalik - ZOBACZ

Upominki przekazuje firma Oceanic producent balsamu OILLAN
PODOBA CI SI? POMYS?? PRZEKA? GO INNYM!

ZNASZ KOGO? KTO MO?E BY? FUNDATOREM STYPENDIUM? PRZEKA? MU INFORMACJ? O TYM JAK WESPRZE? TOWARZYSTWO!!!

WESPRZYJ TOWARZYSTWO!!!!

_________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,270 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!