04 December 2021 04:28
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
10 TYSI?CY KROKÓW - ZAPRASZAMY DO BYDGOSZCZY - 5.10.13!!
Kampania edukacyjna pod patronatem Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? „10 tysi?cy kroków dalej od cukrzycy” tym razem przyb?dzie do Bydgoszczy. 5 pa?dziernika br. o godzinie 13.00 na Wyspie M?y?skiej odb?dzie si? kolejny marsz. Wydarzenie jest elementem ogólnopolskiej kampanii „O 10 tysi?cy kroków dalej od cukrzycy”, która zosta?a zainaugurowana przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Celem marszy jest zach?canie do systematycznej aktywno?ci fizycznej, która oddala ryzyko zachorowania na cukrzyc?. W?ó? wygodne buty i do??cz do nas!!!

Kampania „O 10 tysi?cy kroków dalej od cukrzycy” ma na celu edukowanie opinii publicznej o problemie, jakim jest cukrzyca. Pomys?odawcy projektu zach?caj? do pokonywania 10 tysi?cy kroków dziennie jako profilaktyki oty?o?ci, która jest jedn? z g?ównych przyczyn zachorowa?.

Bydgoszcz jest kolejnym miastem, w którym organizatorzy chc? zaprosi? mieszka?ców do wspólnego pokonywania kroków, bo tytu?owe marsze s? kluczowym elementem kampanii. Wed?ug ?wiatowych ekspertów 10 tysi?cy kroków, to optymalna, codzienna dawka ruchu dla ka?dego, niezale?nie od tego czy zmaga si? z Cukrzyc? czy nie. Codzienne spacery s? jedn? z najbardziej dost?pnych form aktywno?ci fizycznej, która pomaga w hartowaniu organizmu i unikaniu nadwagi.

Organizatorzy „Marszu 10 tysi?cy kroków” zapraszaj? wszystkich mieszka?ców Bydgoszczy, aby wsparli t? inicjatyw?, przy??czyli si? do niej i wspólnie pomaszerowali po zdrowie. Udzia? w marszu b?dzie te? wyrazem wsparcia dla wszystkich tych, którzy zmagaj? si? z cukrzyc? na co dzie? oraz idealn? okazj? zapoznania si? z zasadami komponowania zdrowej, zbilansowanej diety oraz zapoznania si? z informacjami na temat samej choroby.

Inicjatorem kampanii jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Patroni honorowi: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?

Patroni medialni: naszacukrzyca.pl, mojacukrzyca.org,
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,866 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!