29 November 2021 19:07
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WK?UCIA DO POMP REFUNDOWANE PO 26 ROKU ?YCIA
W najnowszym projekcie rozporz?dzenia Ministerstwa Zdrowia wprowadza kolejne korzystne zmiany dla osób chorych na cukrzyc?. To kolejny krok w realizacji propozycji rozwi?za? zg?aszanych przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Chodzi o wyd?u?enie refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych oraz zwi?kszenie ich dost?pno?ci poprzez mo?liwo?? wypisywania kontynuacji zlecenia przez piel?gniark?.

Projekt rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zak?ada poszerzono kr?g osób uprawnionych do refundacji zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej o pacjentów powy?ej 26 roku ?ycia, przy wskazaniach medycznych leczenie cukrzycy typu I przy u?yciu pompy insulinowej – z 30% udzia?em w?asnym ?wiadczeniobiorcy w limicie ceny.

Oznacza to, ?e pacjenci leczeni pomp? po 26 roku ?ycia b?d? mogli naby? zestawy infuzyjne z 30 % odp?atno?ci?, czyli przy obecnym limicie refundacji – 300 PLN za co najmniej 10 sztuk, zap?ac? 90 PLN.

Pozosta?e warunki nabywania zestawów infuzyjnych pozostaj? bez zmian, tj. osoby do 26 roku ?ycia oraz kobiety ci??arne maja prawo do refundacji bez dop?at do 300 PLN na miesi?c.

Dodatkowym u?atwieniem wprowadzonym w celu zwi?kszenia dost?pno?ci zestawów dla pacjentów jest rozszerzenie grona osób, które mog? wypisa? zlecenie. Oprócz lekarzy b?d? mog?y to zrobi? równie? piel?gniarka lub po?o?na ubezpieczenia zdrowotnego. B?dzie to mo?liwe tylko w przypadku kontynuacji leczenia. Piel?gniarce przys?uguje prawo do kontynuacji zlecenia na zaopatrzenie wydawane comiesi?cznie zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych przez okres do 3 miesi?cy.

Zlecenie mo?e podpisa?:

u osób do 26 r.?. – diabetolog, pediatra, endokrynolog w kazdym momencie oraz pielegniarka lub po?o?na przy kontynuacji leczenia
u osób powy?ej 26 r.?. – diabetolog, endokrynolog, internista w ka?dym momencie oraz piel?gniarka lub po?o?na przy kontynuacji leczenia
u kobiet ci??arnych - diabetolog, ginekolog, endokrynolog w ka?dym momencie oraz piel?gniarka lub po?o?na przy kontynuacji leczenia

Projekt obecnie zosta? przekazany do konsultacji spo?ecznych i ma wej?? w ?ycie od 1 stycznia 2014 roku.

___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,712 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!