29 November 2021 10:44
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CENY PASKÓW I INSULIN OD 1 LISTOPADA 2013
Ministerstwo Zdrowia opublikowa?o now? list? refundacyjn?. Jest dobra wiadomo?? pacjentów z cukrzyc? typu 2 lecz?cych si? d?ugo dzia?aj?cymi analogami insuliny. Od 1 listopada 2013 roku do refundowanej glarginy (Lantus) do??czy?a insulina detemir (Levemir), której cena jednoczesnie zosta?a obni?ona.

Odp?atno?? pacjenta z cukrzyc? typu 2 wyniesie 30 %. Utrzymano dotychczasowe wskazanie dla pacjentów z cukrzyc? typu 1. Nowe wskazania to: cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insulin? NPH od co najmniej 6 miesi?cy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insulin? NPH od co najmniej 6 miesi?cy i z udokumentowanymi nawracaj?cymi epizodami ci??kiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicj? wg. WHO)

Jednocze?nie ?rednio o 1 PLN wzros?y wysoko?ci dop?at pacjenta do wi?kszo?ci leków doustnych – tabletek – stosowanych w terapii cukrzycy typu 2.

W stosunku do poprzedniej listy z wrze?nia zmieni?a si? cena za insulin? detemir – Levemir – z 89,99 PLN na 79,87 PLN. Pozosta?e ceny nie uleg?y zmianie. Nie ma te? ?adnej nowej pozycji.

Je?li chodzi o paski jest jedna nowa pozycja - paski Glick Sensor. Ceny pozosta?ych pozycji w stosunku do poprzedniej listy nie zmieni?y si?.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,531 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!