29 November 2021 11:06
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
UPA?, MARSZ I CUKRZYCA - WARSZTATY W ISTEBNEJ
Czy upalny dzie? mo?e pojawi? si? w kalendarzu pod koniec pa?dziernika? Jak si? okazuje z nami wszystko jest mo?liwe! Kolejne Warsztaty Edukacyjne Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? w przepi?knej s?onecznej aurze up?yn??y pod znakiem wzajemnego wsparcie, zarówno w codzienno?ci z cukrzyca jak i w d??eniu do zwi?kszenia aktywno?ci fizycznej.

Spotkania szkoleniowe z diabetologiem Dr Alin? Strza??-K?eczek dotyczy?y g?ównie omówienia powik?a? cukrzycowych i przekazywanie skutecznych sposobów na ich unikni?cie. Nie zabrak?o równie? zapoznawania si? z nowo?ciami w leczeniu cukrzycy i wskazówkami przekazywanymi na konferencjach naukowych.

Znacz?ca cze?? Warsztatów wype?ni?y spotkania z psychoterapeut?. Rozpocz?li?my od stosowania w praktyce technik relaksacyjnych, zarówno przez dzieci jak i rodziców, a sko?czyli?my na omówieniu powa?nego problemu jaki dotyka coraz wi?cej dzieci z cukrzyc?, czyli depresji. Uczestnicy spotkania mogli prze?wiczy? sposoby reakcji na pierwsze oznaki wyst?powania stanów depresyjnych u swoich pociech.

Osobnym elementem naszego wyjazdu by?y warsztaty dziennikarskie prowadzone przez Redaktor Naczeln? Magazynu Szugarfrik – Ann? Michnikowsk?. Dzieci i m?odzie? mogli pozna? tajemnice tworzenia gazety oraz zaprojektowa? stron? magazynu, która zostanie opublikowana w najnowszym numerze.

Rozmawiali?my równie? o ostatnich zmianach w systemie refundacji osprz?tu – wyd?u?enie powy?ej 26 lat oraz nowo?ciach na listach refundacyjnych od 1 listopada. Przedstawili?my równie? wyniki IV edycji Programu Stypendialnego S?odycz Wiedzy oraz przebieg akcji Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL

Sobotni wieczór wype?ni?a gra edukacyjna w Aqua Parku oraz Straszny Bal. Jak ?atwo si? domy?li?, upiornych postaci i momentów grozy nie brakowa?o…

Kulminacj? Warsztatów by? kolejny Marsz „10 tysi?cy Kroków”. W niedzielne przedpo?udnie opanowali?my okolice pe?n? turystów, t?umnie przyby?ych aby skorzysta? z ostatnich promieni s?onecznych. W ten sposób Istebna zaistnia?a na mapie Marszy w ramach ogólnopolskiej kampanii o „10 tysi?cy kroków dalej od cukrzycy”.

No i jeszcze ta pogoda…. Rewelacja! Przez ca?y weekend s?o?ce i ponad 20 stopni! ?al by?o wyje?d?a?!


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,574 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!