04 December 2021 03:45
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
STYPENDIA WR?CZONE! MASZEROWALI?MY PRZED SEJMEM!
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? nagrodzi?o w Warszawie 21 listopada najlepszych uczniów diabetyków z ca?ej Polski. To stypendy?ci Programu „S?odycz Wiedzy”. Uroczysto?? wr?czenia stypendiów najlepszym uczniom w poszczególnych kategoriach poprzedzi?o sejmow? debat? „Nowe Otwarcie w Diabetologii” pod patronatem Marsza?ka Sejmu RP Ewy Kopacz oraz fina? kampanii spo?ecznej "10 tysi?cy kroków od cukrzycy".

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? po raz czwarty przyzna?o stypendia uczniom chorym na cukrzyc? w ramach Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego "S?odycz Wiedzy". W tym roku takie stypendium przyznano 62 uczniom.

- To ju? IV edycja. Zdecydowanie najwi?ksza. Mieli?my ponad 150 wniosków, przyznali?my ponad dwukrotnie wi?cej stypendiów ni? w ka?dej edycji do tej pory - 62. W?ród nich znalaz?o si? specjalne wyró?nienie - dla Stypendysty Roku. Zosta?a nim Joanna Drw?ska ze ?remu. W sumie w czterech edycjach mamy ju? ponad 150 stypendystów - m?odych i zdolnych diabetyków z ca?ej Polski, którzy otrzymali finansowe wsparcie na ca?y rok szkolny - mówi Mariusz Masiarek, prezes Towarzystwa.

Rozmach tegorocznej edycji nie by?by mo?liwy be? wsparcia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które przekaza?o na ten cel ponad 26 tys. z?, pochodz?ce z Koncertu Charytatywnego, który odby? si? w ?odzi podczas Zjazdu PTD w maju tego roku, - zobacz

- Do tej pory ??cznie z tegoroczn? edycj?, przekazali?my na ten cel ponad 80 tys. z?. S? to ?rodki w?asne i pozyskane w?a?nie na ten cel. W tym roku koszty to 35 tys. z? - informuje prezes Masiarek. I dodaje: - Przyznawanie stypendium to wielka rado??, ale te? ?wiadomo??, ?e cho? chcia?oby si? to jednak nie uda si? przyzna? go ka?demu. Jedno jest pewne Program S?odycz Wiedzy ju? sta? si? motywacj? dla wielu m?odych diabetyków. Wiemy to od rodziców, którzy sami widz?, ?e ich dzieci poprawiaj? oceny, po to by wniosek o stypendium wygl?da? lepiej. I to jest najwi?kszy sukces programu.

Uroczysto?? wr?czenia stypendiów by?a po??czona z fina?em kampanii Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego "10 tysi?cy kroków dalej od cukrzycy". Fina?owy Marsz odby? si? w tym samym czasie kiedy to obok w Sejmie pod patronatem Pani Marsza?ek Ewy Kopacz trwa?a debata „Nowe Otwarcie w Diabetologii”.

Wzi?li w niej udzia? parlamentarzy?ci z obu Komisji Zdrowia - sejmowej i senackiej. Wiceminister Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz wiele innych osób ze ?wiata medycyny i ochrony zdrowia w Polsce. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? reprezentowa? przewodnicz?cy Mariusz Masiarek.

Debata ma na celu wyci?gni?cie wniosków w celu usprawnienia i polepszenia opieki diabetologicznej w Polsce.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,779 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!