01 December 2021 17:37
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NAJLEPSZE STYPENDIA W POLSCE - KTO WYGRA?
Ile wynosi ?rednie stypendium w Polsce? Czy spo?eczne programy stypendialne oferuj? co? wi?cej, ni? tylko pieni?dze? Czy „ucz? si?” i dostosowuj? do swoich odbiorców? Jak komunikowa? o stypendiach, by trafi? do potencjalnych stypendystów i darczy?ców? Odpowiedzi na te i inne pytania udzieli ogólnopolska konferencja „Mapa stypendiów w Polsce”, która odb?dzie si? 26 listopada 2013 r. w Warszawie. Organizatorami wydarzenia s? Polsko-Ameryka?ska Fundacja Wolno?ci i Fundacja Dobra Sie?.

Podczas Konferencji zostan? wr?czone nagrody dla laureatów IV edycji Konkursu na najlepsze programy stypendialne – „Dobre Stypendia 2013”. Do Konkursu swoje programy zg?aszaj? firmy, fundacje, stowarzyszenia, samorz?dy i uczelnie.

Podczas konferencji zostan? równie? zaprezentowane wyniki ogólnopolskiego badania spo?ecznych programów stypendialnych – „Mapa stypendiów".Celem badania by?o przede wszystkim zdobycie aktualnej wiedzy o stypendiach przyznawanych przez NGO, firmy, samorz?dy lub szko?y, a tak?e znalezienie odpowiedzi, na takie pytania: Jaka jest ?rednia wysoko?? stypendiów? Na jaki okres s? zwykle przyznawane? Z jakich pochodz? ?róde?? Ilu stypendystów z nich korzysta? Czy organizatorzy programów stypendialnych wykorzystuj? mo?liwo?ci, jakie stwarza Internet i nowoczesne technologie informacyjne?

Innym ciekawym zagadnieniem jest to, czy instytucje prowadz?ce programy stypendialne dysponuj? wiedz? o losach swoich stypendystów oraz czy programy s? ewaluowane i dostosowywane do zmieniaj?cych si? warunków. Wierzymy, ?e to badanie pomo?e m?drze projektowa? i skutecznie promowa? nowe programy stypendialne oraz stanie si? argumentem w dyskusji ze stron? rz?dow? nad zmian? prawa dyskryminuj?cego obywatelskie programy stypendialne – mówi Pawe? ?ukasiak z Fundacji Dobra Sie?.

PROGRAM KONFERENCJI

- Otwarcie konferencji – Rados?aw Jasi?ski (Polsko-Ameryka?ska Fundacja Wolno?ci) i Pawe? ?ukasiak (Fundacja Dobra Sie?)
- O sile s?owa - Prezentacja Stylebooka Komunikacji Zadaniowej dla Stypendiów w Polsce – Jan Domaniewski (Ekspert Komunikacji Zadaniowej) i Pawe? ?ukasiak (Fundacja Dobra Sie?)
- Panel dyskusyjny – Jak mówi? o stypendiach? – Rafa? Flis (Stowarzyszenie Polska M?odych), Maria Weronika Kmoch (stypendystka), Jan Domaniewski (Ekspert Komunikacji Zadaniowej), prowadzenie dr Jacek Wasilewski (Uniwersytet Warszawski)
- Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania programów stypendialnych w Polsce „Mapa stypendiów” – Magda Biejat (Pracownia Bada? i Innowacji Spo?ecznych „Stocznia”)
- Panel dyskusyjny – Przysz?o?? rynku stypendialnego w Polsce – dr Zofia Sapijaszka (Fundacja Edukacyjna Przedsi?biorczo?ci), Ma?gorzata Zdzienicka-Grabarz (Fundacja BG?), Krzysztof Daniewski (Harvard Club of Poland), prowadzenie Justyna D?bik (Czwórka Polskie Radio)
- Wr?czenie nagród w Konkursie na najlepsze programy stypendialne „Dobre Stypendia 2013” – prowadzenie Anna Popek.
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,229 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!