29 November 2021 10:56
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
"S?ODYCZ WIEDZY" W?RÓD NAJLEPSZYCH W POLSCE!!!
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? i nasz Program "S?odycz Wiedzy" z tytu?em Dobre Stypendium 2013! To wyró?nienie w Kategorii Ogólnopolski Program Stypendialny NGO! Jeste?my dumni przede wszystkim z naszych Stypendystów!!! Pozdrawiamy! To Nagroda dla Was!

Ogromne podzi?kowania sk?adamy Prof. Leszkowi Czupryniakowi oraz ca?emu Zarz?dowi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego za zaanga?owanie w przebieg tegorocznej edycji. Zdecydowana wi?kszo?? ?rodków pozyskanych na stypendia pochodzi z Koncertu Charytatywnego, który odby? si? w ?odzi podczas Zjazdu PTD w maju tego roku, - zobacz

Uroczysto?? wreczenia nagród odby?a si? w Warszawie podczas ogólnopolskiej konferencji „Mapa stypendiów w Polsce”, która odby?a si? 26 listopada 2013 r. w Warszawie. Organizatorami wydarzenia byli Polsko-Ameryka?ska Fundacja Wolno?ci i Fundacja Dobra Sie?.

O miano najlepszego programu stypendialnego dla swoich inicjatyw ubiega?y si? w tej edycji organizacje pozarz?dowe (NGO), firmy, uczelnie i samorz?dy z ca?ej Polski. Zg?oszenia oceniano m.in. pod wzgl?dem przejrzysto?ci kryteriów i procedur dzia?ania, zakresu i rodzaju wsparcia oferowanego stypendystom, efektów programu.

W tym roku w kategorii „Programy stypendialne uczelni wy?szych” zwyci??y?a Fundacja Rozwoju Politechniki Wroc?awskiej, organizator programu stypendialnego dla niepe?nosprawnych studentów.

W kategorii „Lokalne programy stypendialne organizacji pozarz?dowych” laureatem zosta?y ex aequo Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” – organizator programu stypendialnego „MECENAT” oraz Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” – organizator programu stypendialnego „Prymus”.

Z kolei Fundacja Pro Akademika (organizator Funduszu Stypendialnego Talenty) oraz Towarzystwo Szkó? Zjednoczonego ?wiata im. prof. Paw?a Czartoryskiego (organizator Kwalifikacji stypendialnej dla szkó? United World Colleges oraz szkó? prywatnych) nagrodzono w kategorii ogólnopolskiej dla organizacji pozarz?dowych.

W?ród programów jednostek samorz?du terytorialnego, w podkategorii „du?e”, doceniono Urz?d Miasta Poznania za program stypendiów dla studentów pozna?skich uczelni. W podkategorii „samorz?dowe Programy Stypendialne – ma?e” zwyci??y?a Gmina Miejska ?widnik, a wyró?nienie uzyska? Urz?d Gminy Zawoja.

Spo?ród firm laureatami konkursu zosta?y ex aequo Fundacja „ORLEN-DAR SERCA” – organizator programu stypendialnego „Mistrzowie Chemii” oraz Fundacja Tygodnika „Polityka”, organizator programu Nagrody Naukowe „Polityki”.

Kapitu?a konkursu „Dobre Stypendia 2013″ przyzna?a te? nagrod? specjaln? za wieloletni? i konsekwentn? realizacj? programu, stanowi?cego szczególny wk?ad w rozwój kapita?u intelektualnego kraju. Laureatem tej nagrody zosta?a Fundacja Tygodnika „Polityka”.

Oto kilka zdj??:
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,555 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!