04 December 2021 03:46
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DZIECI Z CUKRZYC? W SZKOLE - JEST ICH CORAZ WIECEJ
Konieczne jest zwi?kszanie spo?ecznej ?wiadomo?ci na temat cukrzycy i diagnozowanie osób, które nie wiedz? o swojej chorobie. Edukacja chorych i ich bliskich i w?a?ciwe „zarz?dzanie” chorob? pozwala ?y? aktywnie przez d?ugie lata. Takie przemy?lenia wynikaj? z konferencji, która odby?a sie w Katowicach. Wa?na rol? pe?ni? równei? szkolenia w szko?ach i przedszkolach. Przypomijmy, i? Towarzystwo Pomocy Dzieicom i M?odzie?y z Cukrzyc? od wielu lat szkoli nauczycieli i opiekunów w placówkach o?wiatowych. - zobacz jak przeprowadzi? szkolenie

Jak poinformowa? wojewoda ?l?ski Zygmunt ?ukaszczyk w placówkach edukacyjnych – od przedszkoli po szko?y ponadgimnazjalne - w woj. ?l?skim uczy si? obecnie 670 dzieci z cukrzyc?. „Te zdiagnozowane przypadki to mniejszy problem – dzieci s? prowadzone, dostaj? leki, ale mamy ca?? grup?, o której nie wiemy, ale na pewno w ?rodowisku s?. To zjawisko o charakterze powszechnym, przed którym nie da si? uciec, z którym trzeba si? zmierzy?” – powiedzia?.

Mówi?c o potrzebie zwi?kszania ?wiadomo?ci na temat choroby, wojewoda wspomnia? o „nagannym” – jak zaznaczy? - przypadku, kiedy dyrektor nie zezwoli?, by nauczyciel poda? choremu dziecku insulin?. „Poleci?em kuratorowi opracowanie systemu, na podstawie którego rodzice mog? ?wiadomie udzieli? takiego pe?nomocnictwa” – poinformowa?.

Wed?ug danych wojewódzkiej konsultant w zakresie diabetologii prof. Przemys?awy Jarosz–Chobot, w regionie ?yje ok. 1500 dzieci z cukrzyc?. Roczny wzrost zachorowa? to 3 proc. Ogó?em na cukrzyc? cierpi 5 proc. populacji. „To ci??ka, przewlek?a choroba naczy?, która przy?piesza starzenie i mia?d?yc?, z któr? trzeba nauczy? si? ?y? i któr? chory musi +zarz?dza?+” – powiedzia?a. W efekcie powik?a? cukrzycy chory mo?e straci? wzrok, by? skazany na dializy z powodu uszkodzenia nerek, nierzadkie s? przypadki amputacji stóp czy nag?e zgony.

„Jednak pacjentki, które leczy?am jako dzieci, teraz rodz?, zdobywaj? ?wiat, jedna jest stypendystk? Harvarda. To wspaniali m?odzi ludzie, takich potrzebujemy. Aby byli w pe?ni produktywni dla spo?ecze?stwa, musimy wspólnie dzia?a? na rzecz wi?kszej ?wiadomo?ci” – apelowa?a prof. Jarosz–Chobot.

Konferencj? zorganizowa?a Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy.

_________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,781 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!