29 November 2021 19:14
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PROF. LESZEK CZUPRYNIAK - LIDEREM ROKU
Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak zosta?wyro?niony tytu?em „LIDER ROKU 2013 W OCHRONIE ZDROWIA – ZDROWIE PUBLICZNE” w XIV edycji konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny.

Nagroda przyznana za intensywne zaanga?owanie na rzecz zapobiegania, rozpoznawania i leczenia cukrzycy. Jak czytamy w uzasadnieniu: „Dzia?alno?? prof. Leszka Czupryniaka doskonale wpisuje si? w problem wspó?czesnej cywilizacji jakim jest wzrastaj?ca liczba chorych na cukrzyc?. W 2013 r. Prezes przyczyni? si? do wprowadzenia refundacji analogów d?ugodzia?aj?cych, które maj? swoje zastosowanie w leczeniu zarówno cukrzycy typu I jak i cukrzycy typu II.”

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne kierowane przez prof. Czupryniaka wydaje corocznie zalecenia kliniczne (jako jedyne Towarzystwo w Polsce opracowa?o w?asne zalecenia i co roku je aktualizuje). Polskie Towarzystwo Diabetologiczne organizuje tak?e ?wiatowe Dni Walki z Cukrzyc?, maj?ce na celu szerzenie wiedzy o cukrzycy w?ród ogó?u spo?ecze?stwa. Od zesz?ego roku z inicjatywy prof. Czupryniaka odbywaj? si? kampanie spo?eczne- „Pracuj z cukrzyc?” oraz o „10000 kroków dalej od cukrzycy”.

Jeste?my zaszczyceni, ?e mogli?my przy kilku tych przedsi?wzi?ciach wspó?pracowa?!!! To w pe?ni zas?u?ona nagroda dla cz?owieka o ogromnym sercu zaanga?owanego w sprawy pacjentów, tak?e najm?odszych! Jeste?my zaszczyceni, ?e mogli?my wspó?pracowa?. Z ogromn? rado?ci? przyjmujemy t? informacj?

Serdecznie gratulujemy!
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,721 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!