26 Października 2020 20:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
WAKACJE 2014 - D?WIRZYNO - 26.07-09.08.2014
Zapraszamy na Turnus Edukacyjno-Rehabilitacyjny do DĽwirzyna. Ważne informacje dla wyjeżdzaj?cych!

Wyjazd grupy jad?cej poci?giem odbędzie się z GLIWIC 26 lipca!!!
Zbiórka 26.07.2014 r. przed Dworcem PKP w Gliwicach o godz. 8.15. Planowy przyjazd do Kołobrzegu o godzinie ok. 19.00, a następnie przejazd autokarami do DĽwirzyna.

Przyjazd transportem własnym koniecznie należy zgłosić w BIURZE TOWARZYSTWA - 605 331 345 lub 32 331 33 49

Zakończenie Turnusu i powrót poci?giem planowany jest na 9 sierpnia po ?niadaniu. Przyjazd poci?gu do Gliwic w godzinach wieczornych, ok 20.00

W A Ż N E !!!!!!

Każde dziecko jad?ce poci?giem m u s i mieć ze sob?:
- wyżywienie i napoje na czas podróży. Obowi?zuje zakaz dawania dzieciom zapasów słodyczy na Turnus.
- Legitymację szkoln?
- Kopię Orzeczenia o niepełnosprawno?ci!!!! Jeżeli osoby nie dostarczyły kopii do Biura Towarzystwa prosimy o zabranie ich ze sob?. Orzeczenia będ? zbierane prze odjazdem poci?gu, w przypadku braku osoba zostanie obci?żona dodatkowymi kosztami przejazdu!!!!


Prosimy o dostosowanie wielko?ci bagażu do możliwo?ci dziecka!!! Dopuszczalna waga bagażu - 20 kg.!!!
Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialno?ci za rzeczy warto?ciowe - np. telefony, laptopy i pompy.


JAK TRAFIĆ NA MIEJSCE ZBIÓRKI? Zobacz w Zumi »

Prosimy o zapoznanie się z programem i list? rzeczy koniecznych do zabrania.

Organizator:
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?
Gliwice - kontakt 605 331 345

Adres o?rodka:
O?rodek Wypoczynkowy ANIA
78-131 D?WIRZYNO
ul. Wyzwolenia 44
tel/fax (094) 358 54 96
tel. (094) 358 54 85

Program Turnusu przewiduje m. in.:

- wycieczki całodzienne
- wycieczki krajoznawcze
- aktywno?ć sportow?
- rekreację
- inne atrakcje

W zwi?zku z powyższym prosimy o zabranie:
- stroju turystycznego - odpowiednie obuwie, kurtka przeciwdeszczowa, niewielki plecak
- stroju sportowego
- stroju do pływania

Każdy uczestnik turnusu musi zabrać ze sob?:

Użytkownicy PENÓW:

- zeszyt samokontroli
- insulinę potrzebn? na czas pobytu na turnusie + zapas, zapakowan? w małe plastikowe pudełko, podpisane imieniem i nazwiskiem
- Glukagon – 1 opakowanie
- paski do pomiaru poziomu cukru we krwi – 3 opakowania wraz z glukometrem!!!
- paski do moczu - Ketodiastix – ½ opakowania
- glukozę lub cukier w wystarczaj?cej ilo?ci
- wagę do ważenia żywno?ci
- ważn? legitymację szkoln? oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawno?ci,
- Insulinę uczestnicy oddaj? pielęgniarce grupy w dniu przyjazdu na turnus.
Je?li uczestnik z innych powodów chorobowych zażywa leki powinien je oddać pielęgniarce wraz z zaleceniami ich podawania.

Użytkownicy POMP INSULINOWYCH

- zeszyt samokontroli
- rozpisane dawki insuliny na posiłki (WW,WBT lub kcal) i dawki korekcyjne
- insulinę potrzebn? na czas pobytu na turnusie + zapas, zapakowan? w małe plastikowe pudełko, podpisane imieniem i nazwiskiem
- zapasowe peny awaryjne na wypadek awarii pompy
- osprzęt do pompy na czas trwania turnusu + co najmniej 3 dodatkowe wkłucia
- baterie
- Glukagon – 1 opakowanie
- paski do pomiaru poziomu cukru we krwi – 3 opakowania wraz
z glukometrem !
- paski do moczu - Ketodiastix – ½ opakowania
- glukozę lub cukier w wystarczaj?cej ilo?ci
- wagę do ważenia żywno?ci
- dowód tożsamo?ci : ważn? legitymację szkoln? oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawno?ci
Insulinę uczestnik oddaje pielęgniarce grupy w dniu przyjazdu na turnus.
Je?li uczestnik z innych powodów chorobowych zażywa leki powinien je oddać pielęgniarce wraz z zaleceniami ich podawania.

WAŻNE!!!
Je?li dziecko nie będzie miało odpowiedniej ilo?ci pasków i wkłuć, rodzic zostanie obci?żony kosztem ich zakupu w 100 procentowej odpłatno?ci!!!

Turnus odbędzie się w DW PRZODOWNIK, O?rodka wypoczynkowego ANIA w DĽwirzynie - ANIA D?WIRZYNO


I. TURNUS Z OPIEKˇ GRUPOWˇ

Odpłatno?ć za turnus dla jednego uczestnika została ustalona w wysoko?ci:

Dzieci i młodzież z cukrzyc? - 1 940 zł. minus uzyskane dofinansowanie z PFRON


II. TURNUS Z OPIEKˇ INDYWIDUALNˇ

Odpłatno?ć za turnus dla uczestników została ustalona w wysoko?ci:

Dzieci z cukrzyc? do lat 12 - 1 940 zł. minus uzyskane dofinansowanie z PFRON

Pozostałe osoby 1 940 zł.

Powyższe kwoty zawieraj? koszty transportu i ubezpieczenia na trasie Gliwice-DĽwirzyno-Gliwice

W przypadku korzystania z transportu własnego koszt pobytu wynosi 1840 PLN.

WAŻNE!!!

Z uwagi na kwestie organizacyjne fakt korzystania z transportu własnego należy zgłosić w momencie zapisu i jest on wi?ż?cy, w szczególno?ci w kwestii finansowej. Ponadto każda rezygnacja z uczestnictwa, a w szczególno?ci powodowana brakiem dofinansowania z PFRON KONIECZNIE musi byc zgłoszona do Biura Towarzystwa.

Jednocze?nie informujemy, że każda osoba z orzeczeniem o niepełnosprawno?ci oraz jej opiekun ma prawo do dofinansowania Turnusu Reahbilitacyjnego. Wnioski nalezy składać jak najszybciej w O?rodku Pomocy Rodzinie w swojej okolicy.

Warunkiem uczestnictwa w Turnusie jest opłacenie składek członkowskich. Wysoko?ć skł?dki to 60 zł na rok. Wpłat można dokonać bezpo?rednio na rachunek 60 1050 1298 1000 0002 0296 1470 albo osobi?cie w Biurze Towarzystwa.

Na pokrycie kosztów Turnusu Rehabilitacyjnego można równiez przeznaczyć ?rodki gromadzone na indywidualne potrzeby w ramach 1 procenta oraz subkont.


Dofinansowanie z PFRON wynosi:
- dla dziecka od 800 do 1000 zł
- dla opiekuna od 400 do 600 zł


ABY WZIˇĆ UDZIAŁ W TURNUSIE NALEŻY W PIERWSZEJ KOLEJNO?CI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z BIUREM TOWARZYSTWA I ZAPISAĆ SIĘ NA LISTĘ. OSOBY KTÓRE PRZE?Lˇ DOKUMENTY BEZ ZAPISANIA NA LISTĘ MOGˇ BYĆ WPISANE NA LISTĘ REZERWOWˇ


Pobierz niezbędne dokumenty:

Turnus z opiek? grupow? - Pobierz UMOWĘ

Turnus z opiek? indywidualn? - Pobierz UMOWĘWNIOSKI:

Pobierz WNIOSEK LEKARSKI

Pobierz WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PFRON


Zobacz jak było w ubiegłych latach:

WAKACJE 2013
WAKACJE 2012


___________________________________________________________________________________

Biegasz? JeĽdzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DOŁˇCZ DO DRUŻYNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,672 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!