29 November 2021 19:45
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SKANDALICZNA DECYZJA MINISTERSTWA
Skandal!!! Ministerstwo Zdrowia nie uwzgl?dni po raz kolejny d?ugodzia?aj?cych analogów insulin na listach refundacyjnych! Okazuje si?, ?e g?os spo?eczny oraz g?osy autorytetów medycznych nie s? w stanie przekona? skostnia?ych umys?ów ministerialnych urz?dników!
Dzi? w mediach pojawi?a si? wypowied? Artura Fa?ka, dyrektora departamentu polityki lekowej w Ministerstwie Zdrowia dotycz?ca insulin nast?puj?cej tre?ci:
"... rada konsultacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych przes?a?a nam rekomendacje w tej sprawie ju? po zako?czeniu procedury przygotowawczej. A Ministerstwo Zdrowia nie mog?o zwleka? z przes?aniem do konsultacji projektów listy refundacyjnej. Analogi te zostan? uwzgl?dnione na listach przy ich kolejnej nowelizacji, czyli ju? wkrótce."
To bardzo zaskakuj?ce! Przypomnijmy kilka faktów.
Agencja Oceny Technologii Medycznych wyrazi?a swoj? pozytywn? opini? na temat analogów 8 grudnia 2008 roku. 18 grudnia w rozmowie z Polsk? Agencj? Prasow? dyrektor AOTM Wojciech Matusewicz powiedzia?, ?e rekomendacje nt. d?ugodzia?aj?cych insulin zosta?y przekazane do Ministerstwa Zdrowia. 22 grudnia Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wystosowa?o Apel do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o uwzgl?dnienie analogów insulin na li?cie refundacyjnej. Tekst Rozporzadzenia wraz z list? refundacyjn? zosta? opublikowany na stronach MZ i przekazany do uzgodnie? zewn?trznych 31 grudnia 2008. W ramach konsultacji spo?ecznych m. in. autorytety medyczne - Prof. Ewa Otto-Buczkowska i Prof. Przemys?awa Jarosz-Chobot oraz Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wyst?pi?y ze zdecydowanym protestem wobec braku analogów na li?cie refundacyjnej. Jak mo?na przeczyta? na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia termin konsultacji spo?ecznych min?? 7 stycznia 2009. Dwa dni pó?niej pojawi?a si? wypowied?, która przekre?la szans? na pojawienie si? d?ugodzia?aj?cych insulin na li?cie refundacyjnej obowi?zuj?cej od 1 lutego!!!!
Mo?na zatem pozazdro?ci? Ministerstwu szybko?ci w czytaniu i analizie nades?anych uwag!!! Nie wspominaj?c o sensie konsultacji zewn?trznych, które z za?o?enia maj? wnie?? ewentualne zmiany do konsultowanego dokumentu i poprawi? jego jako??!
W tym przypadku wygl?da na to, ?e Rozporz?dzenie konsultowano tylko w celu wype?nienia ustawowego obowi?zku!
A zapowiedzi uwzgl?dnienia analogów na kolejnej li?cie? Jak poprzednio - mog? pozosta? tylko zapowiedziami... Najgorsze jest to, ?e jak zwykle najbardziej poszkodowani s? CHORZY na cukrzyc?... ale czy to ministerstwo ZDROWIA w ogóle intersuje?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,770 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!