22 Października 2020 09:20
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
WKŁUCIA: MINISTER POPRAWI ROZPORZˇDZENIE
Jeste?my skuteczn! Na wniosek Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? Ministerstwo Zdrowia poprawi bł?d jaki znalazł się w Rozporz?dzeniu z dnia 6 grudnia 2013 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DzU z 2013, poz. 1565). Zobacz - Wkłuciowa wpadka Ministra oraz Wkłucia - wniosek do Ministerstwa Zdrowia.

Chodzi pominięcie w wykazie osób uprawnionych do wypełniania zleceń na zestawy infuzyjne (wkłucia) do pomp insulinowych lekarza internisty.

Jak czytamy w pi?mie z MZ "katalog lekarzy uprawnionych do wystawiania zlecenia w przedziale wiekowym 18-26 lat zostanie uzupełniony o lekarza chorób wewnetrznych przy najbliższej nowelizacji rozporzadzenia.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2014 r. osobie do 26 roku życia zlecenie na zestawy infuzyjne może wypisać diabetolog, endokrynolog oraz pediatra. Powyżej 26 roku życia diabetolog, endokrynolog oraz specjalista chorób wewnętrznych.

Dodatkowo NFZ podaje w komunikacie z 15 stycznia, że „do 30 czerwca 2014 r. obowi?zuje okres przej?ciowy i honorowane będ? zlecenia na realizacje zakupu wyrobów medycznych wystawione przed dat? wej?cia w życie ww. rozporz?dzenia. W przypadku, gdy zlecenie zawiera nazwę wyrobu medycznego oraz wskazanie grupy i liczby porz?dkowej na podstawie rozporz?dzenia, które utraciło swoj? moc, Narodowy Fundusz Zdrowia dołoży wszelkich starań, aby skorygować i uaktualnić dane ze zlecenia bez konieczno?ci ponownej wizyty pacjenta u lekarza, który wystawił zlecenie.”

Jednocze?nie precyzuje, że: „Zgodnie z nowymi zasadami wypisywanie przez lekarzy zleceń na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne wymaga okre?lenia nowej nazwy wyrobu medycznego ze wskazaniem grupy (litera) i liczby porz?dkowej okre?lonej w zał?czniku do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.”

Oznacza to że lekarz wypisuj?cy zlecenie ma obowi?zek podania tylko kodu P.91 dla wszystkich, bez podziału na wiek.

Poniżej odpowiedĽ z Ministerstwa Zdrowia.


___________________________________________________________________________________

Biegasz? JeĽdzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DOŁˇCZ DO DRUŻYNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,705 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!