29 November 2021 10:28
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WIELKA MAJÓWKA W JONTKU - WARSZTATY 2 - 4.05.2014
Pilsko - warsztaty dla dzieci z cukrzyc? - przyjechali?my z ca?ej Polski. Od Bornego Sulinowa, przez Pozna? i Opole, Górny ?l?sk, Zawiercie a? po Kraków i Ma?opolsk?.

Pi?tkowy dzie? pogodowo nie napawa? optymizmem. By?o mglisto i deszczowo, dlatego skupili?my si? na edukacji. I to bardzo skutecznie. Po omówieniu ostatnich zmian w przepisach oraz przekazaniu najwa?niejszych informacji z dzia?alno?ci Towarzystwa dietetyk Mariola Klocek zaprezentowa?a najnowsze spojrzenie na wp?yw produktów na ekologicznych na diet? osoby z cukrzyc?. Po krótkim wyk?adzie rozgorza?a dyskusja, któr? z powodzeniem mo?na okre?li? poszukiwaniem sposobu na idealne zestawienie produktów pod wzgl?dem warto?ci od?ywczych, jako?ci i ceny. Z powodzeniem powrócimy do niej przy nast?pnej okazji.

Sobotnie zdobycie Pilska niestety pokrzy?owa?a nam pogoda. Za to spacer górskimi szklakami zast?pi?a na aktywno?? fizyczna – od strzelectwa poprzez skoki na skakance i gimnastyczne kombinacje z gum? do narodowego akcentu muzycznego. Potem dzi?ki prelekcji Wioletty i ?anety z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach dowiedzieli?my jak wysi?ek fizyczny wp?ywa na nasz organizm a tak?e czym ró?ni si? wysi?ek beztlenowy od tlenowego.

Poznanie nowoczesnej samokontroli cukrzycy z wykorzystaniem aplikacji mobilnych serwisu naszacukrzyca.pl pokaza?o jak najnowsze rozwi?zania mog? by? pomocne w naszych codziennych zmaganiach. Ka?dy mo?e wypróbowa? jak strona www, tablet i smartfon pomaga w prowadzeniu dzienniczka samokontroli, wylicznia wymienników i kalorii i wielu innych codziennych czynno?ci diabetyka. Zobacz

Po chwilowym relaksie w basenie przyszed? czas na sobotnie warsztaty taneczne. By?o wiele gatunków tanecznych ale najwa?niejsza by?a wspólna zabawa. Dzi?ki zaanga?owaniu wszystkich, od najm?odszych po najstarszych uda?o si? wytrenowa? uk?ad taneczny, który po drobnym doszlifowaniu z powodzeniem mo?emy pokaza? w talent show!!!!

To co nie uda?o si? w sobot? zrobili?my w niedziel?. Górski spacer pozwoli? nape?ni? p?uca ?wie?ym, zdrowym górskim powietrzem. A na koniec nawet pojawi?y si? promienie s?o?ca…

___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,501 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!