01 December 2021 17:15
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PODEJMIJ WYZWANIE - ZNAJD? PRAC?! WARSZTATY
Zachecamy do udzia?u w projekcie "Podejmij wyzwanie". Celem projektu jest: aktywizacja spo?eczna i zawodowa 150 osób niepe?nosprawnych w wieku 15-27 lat, zamieszkuj?cych na terenie województwa ?l?skiego, pozostaj?cych bez zatrudnienia.


Od kwietnia 2013 roku realizowany jest na terenie województwa ?l?skiego projekt "Podejmij wyzwanie" dla osób spe?niaj?cych nast?puj?ce warunki:

- posiadaj?cych orzeczenie o niepe?nosprawno?ci (nie jest wa?ny stopie? i rodzaj niepe?nosprawno?ci)

- pozostaj?cych bez pracy (nie musz? by? osobami zarejestrowanymi w UP)

- mi?dzy 15 a 27 rokiem ?ycia (w tym momencie zale?y nam na osobach powy?ej 18 roku ?ycia, ch?tnych pój?? na sta? i podj?? prac?)

- zamieszkuj?cych wybrane rejony województwa ?l?skiego

Udzia? jest bezp?atny.

Je?li chcesz wzi?? udzia? w projekcie zg?o? si? jak najszybciej:

Biuro Projektu
Ul. Zwyci?stwa 61
44-100 Gliwice

Tel. 789 025 830
Mail: gliwice@swp.gda.pl

strona projektu www.podejmijwyzwanie.info


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,192 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!