24 September 2021 11:20
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
Oto lista szkó? i przedszkoli przyjaznych dzieciom i m?odziezy z cukrzyc?. To placówki, które zosta?y przeszkolone w ramach Programu "SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM" realizowanego przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

W placówkach przeprowadzono szkolenie po??cznie z sesj? warsztatow? zatytu?owane "Bezpieczny pobyt dziecka z cukrzyc? w placówce o?wiatowej." Podczas którego przekazano niezb?dn? wiedz? na ten temat a tak?e praktycznie przeprowadzono symulowan? akcj? udzielania pomocy w przypadku hipoglikemii.

Chcesz, aby w szkole lub przedszkolu, do którego ucz?szcza dziecko z cukrzyc? odby?o sie szkolenie z zakresu "Bezpiecznego pobytu dziecka z cukrzyc? w placówce o?wiatowej.", nie czekaj - skontaktuj si? z Biurem Towarzystwa - 32 331 33 49 lub 605 331 345
Poradnik DZIECKO Z CUKRZYC? W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

Lista jest na bie??co aktualizowana.


LISTA PLACÓWEK OSWIATOWYCH PRZYJAZNYCH DZIECIOM I M?ODZIE?Y CHORYM NA CUKRZYC?

1. Przedszkole nr 48 w Zabrzu
2. Szko?a Podstawowa nr 36 w Zabrzu
3. Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy
4. Przedszkole Miejskie nr 29 w Sosnowcu
5. Przedszkole Publiczne w Swi?toszówce
6. Szko?a Podstawowa nr 3 w Lubli?cu
7. Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Miedarach
8. Zespó? Szkó? nr 2 w D?browie Górniczej
9. Szko?a Podstawowa nr 1 w Jaworzu
10. Szko?a Podstawowa nr 20 w Gliwicach
11. Szko?a Podstawowa nr 35 w Rybniku
12. Szko?a Podstawowa nr 34 w Rybniku
13. Zespó? Szkó? w Widzowie
14. Gimnazjum nr 1 w Paw?owicach
15. Szko?a Podstawowa nr 1 w Paw?owicach
16. Publiczna Szko?a Podstawowa nr 11 w K?dzierzynie Ko?lu
17. Przedszkole Publiczne „Bajkowe Wzgórze” w Skrzyszowie
18. Gimnazjum w Rogowie
19. Przedszkole nr 4 w ?orach
20. Zespó? Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Raciborzu
21. Przedszkole nr 19 w Siemianowicach Sl?skich
22. Zespó? Szkó? w D?u?cu
23. Gimnazjum nr 15 w Katowicach
24. Przedszkole „Twórczy Maluch” w Katowicach
25. Przedszkole Miejskie nr 24 w Jaworznie
26. Zespó? Szkó? Ogólnokszta?c?cych nr 2 w Gliwicach
27. Szko?a Podstawowa nr 1 w Bieruniu
28. Przedszkole w Krzykawie
29. Szko?a Podstawowa nr 15 w ?orach
30. Szko?a Podstawowa nr 28 w Rybniku
31. Zespó? Szkó? w Kozieg?owach
32. Przedszkole nr 5 w Mys?owicach
33. Szko?a Podstawowa nr 31 w D?browie Górniczej
34. Szko?a Podstawowa nr 6 w Tychach
35. Szko?a Podstawowa nr 6 w Pyskowicach
36. Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Piasku
37. Zespó? Szkó? nr 2 w Niegowonicach
38. Zespó? Szkolno-Przedszkolny w ?ernicy
39. Przedszkole Samorz?dowe nr 2 w Libi??u
40. Przedszkole Samorz?dowe nr 4 w Libi??u
41. Przedszkole nr 4 w Zawierciu
42. Zespó? Szkolno-Przedszkolny w P?awniowicach
43. Szko?a Podstawowa nr 2 w Paw?owicach
44. Przedszkole Spo?eczne w Wilczym Gardle
45. Ogólnokszta?c?ca Szko?a Muzyczna w Bytomiu
46. Przedszkole nr 4 im. „Krainy U?miechu” w ?aziskach Górnych
47. Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Krzy?owicach
48. Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach
49. Publiczne Przedszkole w Warszowicach
50. Publiczne Przedszkole nr 1 w Paw?owicach
51. Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach
52. Publiczne Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie w Paw?owicach
53. Szko?a Podstawowa w Ku?ni Raciborskiej
54. Szko?a Podstawowa nr 34 w Chorzowie
55. Przedszkole nr 20 w Raciborzu
56. Przedszkole nr 24 w Raciborzu
57. Przedszkole nr 3 w Raciborzu
58. Przedszkole nr 13 w Raciborzu
59. Zespó? Szkolono-Przedszkolny nr 1 w Gliwicach
60. Szko?a Podstawowa nr 13 w Mys?owicach
61. Szko?a Podstawowa nr 7 w Tychach
62. Zespó? Szkó? w Krupskim M?ynie
63. Przedszkole nr 40 w Bielsku Bia?ej
64. Przedszkole nr 2 w ?aziskach Górnych
65. ??obek Miejski w ?aziskach Górnych
66. Publiczna Szko?a Podstawowa nr 3 w Tarnowskich Górach
67. Zespó? Szkó? w Starokrzepicach
68. Szko?a Podstawowa nr 1 w Krzepicach
69. Przedszkole Samorz?dowe w Krzepicach
70. Miejska Szko?a Podstawowa nr 9 w Knurowie
71. Szko?a Podstawowa nr 17 w ?orach
72. Miejskie Przedszkole w So?nicowicach
73. Zespó? Szkó? w Pilchowicach
74. Szko?a Podstawowa nr 1 w ?orach
75. Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Giera?towicach
76. ??obek Miejski w Rudzie Sl?skiej
77. ??obek Miejski „MISIAKOWO” w Rudzie Sl?skiej
78. Szko?a Podstawowa nr 11 w Tychach
79. Zespó? Szkó? Muzycznych w D?browie Górniczej
80. Przedszkole Publiczne w Hucie Starej B
81. Miejskie Przedszkole nr 13 w Knurowie
82. Szko?a Podstawowa w Irz?dzach
83. Gimnazjum w Irz?dzach
84. Zespó? Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Mys?owicach
85. Szko?a Podstawowa nr 5 w Mys?owicach
86. Gimnazjum Publiczne w Kryrach
87. Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Kryrach
88. Gminne Przedszkole Publiczne w Mszanie
89. Zespó? Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gliwicach
90. Gimnazjum w Rudzi?cu
91. Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Rudzi?cu
92. Szko?a Podstawowa w Kroczycach
93. Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie
94. Przedszkole nr 22 w ?orach
95. Przedszkole nr 4 w Miko?owie
96. Szko?a Podstawowa w Polance Wielkiej
97. Przedszkole nr 9 w Jaworznie
98. Zespó? Szkó? w Skrzyszowie
99. Zespo? Szkó? nr 3 w D?browie Górniczej
100. Gimnazjum nr 15 w Bytomiu
101. Szko?a Podstawowa nr 43 w Bytomiu
102. Szko?a Podstawowa nr 3 w Rudzie ?l?skiej
103. Szko?a Podstawowa nr 1 w Myszkowie
104. Gimnazjum nr 1 w Myszkowie
105. Szko?a Podstawowa nr 15 w Raciborzu
106. Zespó? Szkó? Integracyjnych nr 1 w Katowicach
107. Szko?a Podstawowa nr 18 w Gliwicach
108. Szko?a Podstawowa nr 37 w Tychach
109, Zespó? Szkó? Ponadpodstawowych nr 4 w Rudzie ?l?skiej
110. Salezja?ski Zespó? Szkó? Publicznych „Don Bosko” w ?wi?toch?owicach
111. Szko?a Podstawowa nr 23 w Gliwicach
112. Szko?a Podstawowa nr 8 w B?dzinie
113. Zespó? Szkó? nr 1 w D?browie Górniczej
114. Zespó? Szkó? Sportowych w Radlinie
115. Liceum Ogó?nokszta?c?ce nr 5 w Gliwicach
116. Gimnazjum nr 15 w Gliwicach
117, Zespó? Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzie?cu
118. Przedszkole Miejskie nr 9 w ?wi?toch?owicach
119. Niepubliczna Szko?a Podstawowa w Kozach
120. Przedszkole Publiczne w Kozach
121. Szko?a Podstawowa nr 12 w D?browie Górniczej
122. Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Ryczowie
123. Zespó? Szkolny i Przedszkola w Kaletach
124. Miejskie Przedszkole Nr. 1 w Kaletach
125. Niepubliczne Przedszkole Bystrzaki
126. O?rodek Szkolno-Wychowawczy dla Nies?ysz?cych i S?abos?ysz?cych im. M.Grzegorzewskiej w Raciborzu
127. Technikum Nr 5 w Raciborzu
128. Zasadnicza Szko?a Zawodowa Nr 5 w Raciborzu
129. Szko?a Policealna Województwa ?l?skiego Nr 2 w Raciborzu
130. Katolicka Szko?a Podstawowa w Cz?stochowie
131. Gimnazjum Katolickie w Cz?stochowie
132. Szko?a Podstawowa Nr 1 w Kozach
133. Liceum Ogólnokszta?c?ce im. K.K. Baczy?skiego w Kozach
134. Szko?a Podstawowa im. Gen. J.Bema w Bojszowie
135. Szko?a Podstawowa w Bycinie
136. Szko?a Podstawowa w Rudnie
137. Szko?a podstawowa Nr 1 w Sosnowcu
138. Przedszkole Nr 1 w Krupskim M?ynie
139. Gminne Przedszkole w Tworogu
140. ...........


Chcesz, aby w szkole lub przedszkolu, do którego ucz?szcza dziecko z cukrzyc? odby?o sie szkolenie z zakresu "Bezpiecznego pobytu dziecka z cukrzyc? w placówce o?wiatowej.", nie czekaj - skontaktuj si? z Biurem Towarzystwa - 32 331 33 49 lub 605 331 345
Poradnik DZIECKO Z CUKRZYC? W SZKOLE I PRZEDSZKOLU


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,000,063 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!