01 December 2021 17:28
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SP?YWAJ CUKRZYCO - SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO 20-22.06.14
Zapraszamy do udzia?u w sp?ywie kajakowym pod has?em "Sp?ywaj cukrzyco!" organizowanym przez M?odzie?owe Ko?o Diabetyków PSD w Koszalinie. To trzecia edycja tej akcji. Dzi?ki dotacji z Urz?du Miasta Koszalin po raz trzeci dzieci i m?odzie? z cukrzyc? typu I ma mo?liwo?? aktywnie sp?dzi? czas z rodzicami i przyjació?mi, ucz?c si? radzi? z cukrzyc? w ró?nych sytuacjach.

Akcja ma na celu pokonywanie barier, promowanie zdrowego trybu ?ycia oraz integracj? ?rodowiska dotkni?tego cukrzyc? typu 1, a tak?e szerzenie informacji o zagro?eniu t? chorob? w Polsce i ?wiecie. Pomaga jednocze?nie uwierzy? w siebie i rozwija? pasje.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? przy?acza si? do tej wspania?ej ideii i organizuje wyjazd grupy z po?udnia Polski do Bornego Sulinowa w terminie 20 - 22 czerwca 2014 roku.

Bardzo prosimy o zapisy do 30 maja! Ilo?? miejsc ograniczona! Poznaj szczegó?y wyjazdu!

Istnieje mo?liwo?? przejazdu grupowego.

Wyjazd rozpoczyna si? w pi?tek rano podró?? na miejsce a ko?czy w niedziel? wieczorem przyjazdem powrotnym. Odp?atno?? od osoby 200 pln plus koszty przejazdu.

Kwota obejmuje:

- dwa noclegi z wy?ywieniem w O?rodku Wczasowym nad jeziorem
- wypo?yczenie kajaka na jede? dzie?
- udzia? w sp?ywie kajakowym w dniu 21 czerwca
- korzystanie z atrakcji o?rodka

oraz

niezapomniana atmosfera i mo?liwo?? zawierania nowych znajomo?ci!

Prosimy o zg?oszenia w Biurze Towarzystwa pod nr. 32 331 33 49 lub 605 331 345, email biuro@mojacukrzyca.pl
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,214 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!