04 December 2021 04:04
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CUKRZYCA - DU?SKIE DO?WIADCZENIA - DEBATA W WARSZAWIE
Z okazji wizyty w Polsce JKW Nast?pcy Tronu Królestwa Danii Ksi?cia Fryderyka i JKW Ksi??nej Marii El?biety odb?dzie si? debata pod has?em "Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna – do?wiadczenie Danii". Do udzia?u w debacie zaproszono przedstawicieli rz?du oraz parlamentu, wybitnych ekspertów oraz organizacje pacjenckie, w tym Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

W czasie spotkania du?scy i polscy eksperci b?d? rozmawia? o tym:

Dlaczego Du?czycy s? jednym z najbardziej zadowolonych narodów w UE ze swojego systemu ochrony zdrowia*?
Jak Danii uda?o si? zatrzyma? epidemi? cukrzycy i zosta? liderem pod wzgl?dem jako?ci opieki i leczenia chorych na cukrzyc??
Jak wydatki na profilaktyk? i leczenie obywateli pa?stwo mo?e przeku? w dobr? inwestycje?
Jaki wp?yw na gospodark? Unii Europejskiej i Polski ma cukrzyca?

Najciekawsze w?tki debaty postaramy si? przekaza? pó?niej.
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,816 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!