04 December 2021 04:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NARODOWY PROGRAM CUKRZYCY. B?DZIE USTAWA?
Jest projekt ustawy wprowadzaj?cej narodowy program zwalczania cukrzycy i jej powik?a? przygotowany przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Propozycja ustawy zak?ada m.in. utworzenie Krajowych Rejestrów chorych na cukrzyc?, dzieci matek z cukrzyc? ci??ow? oraz cukrzycy o pod?o?u genetycznym. Zgodnie z projektem ma powsta? Ogólnopolska Sie? O?rodków Edukacji w Cukrzycy a tak?e programy leczenia stopy cukrzycowej i zapobiegania retinopatii cukrzycowej.

Zbierane sa podpisy. Towarzystwo Pomoczy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? w??cza si? w akcj?.

Jak podaje Gazeta Wyborcza Minister Zdrowia Bartosz Ar?ukowicz dystansuje si? od pomys?u: Stwierdzi?, ?e Polacy nie potrzebuj? kolejnego narodowego programu zdrowotnego (istniej? ju? m.in. programy zwalczania raka, chorób serca i psychicznych)

– Program zapobiegania retinopatii cukrzycowej pozwoli wyposa?y? placówki diabetologiczne w sprz?t cyfrowy do obrazowania dna oczu, a tym samym zapobiega? ?lepocie, za? ogólnopolska sie? poradni leczenia zespo?u stopy cukrzycowej – amputacjom – mówi prof. Krzysztof Strojek, konsultant krajowy ds. diabetologii.

Podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Gda?sku zebrano pod projektem ustawy pierwsze 1,2 tys. podpisów. Popar? go m.in. Lech Wa??sa, który sam choruje na cukrzyc?, oraz Lidia i Jerzy Owsiakowie.

Lekarze chc? przedstawi? go w Sejmie 14 listopada, w ?wiatowym Dniu Cukrzycy. Do tego czasu musz? uzbiera? 100 tys. podpisów.

___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,860 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!