04 December 2021 04:06
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SP?YWAJ CUKRZYCO! - DIABETYCY W KAJAKACH
Za nami kolejny sp?yw kajakowy M?odzie?owego Ko?a Diabetyków w Koszalinie pod nazw?: "Sp?ywaj Cukrzyco!", wspó?finansowany z dotacji Urz?du Miasta Koszalina. Oprócz gospodarzy uczestniczy?y w nim ekipy: Bydgoszczy i Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? z Gliwic wraz z Dru?yn? MOJACUKRZYCA.PL.

Celem wyprawy by?a integracja uczestników sp?ywu, aktywizacja rodzin dzieci i m?odzie?y chorej na cukrzyc?, nauka radzenia sobie z chorob? w trudnych sytuacjach oraz jej akceptacja. Forma imprezy sprzyja?a popularyzacji aktywno?ci sportowej a tym samym rehabilitacji w chorobie a blisko?? wybranej trasy poznawaniu pi?kna natury "tu? za rogiem".

55 osób tj. 27 kajaków wspólnie poznawa?o dzikie zak?tki przyrody okolicy Bornego Sulinowa. Pokonali?my drug? cz??? rzeki Pi?awy na odcinku Nadarzyce – Szwecja o d?ugo?ci oko?o 22 km. Wzi??o w nim udzia? 18 rodzin dotkni?tych cukrzyc? typu 1.

Podczas kilku godzin przeprawy przez rzek? i postoju na polanie w Zdbicach, gdzie czeka? na nas ciep?y posi?ek, znale?li?my równie? czas na podziwianie cudów natury, badanie krwi, wa?enie ?ywno?ci i przeliczanie wymienników w?glowodanowych i bia?kowo-t?uszczowych. Na zako?czenie imprezy wszyscy uczestnicy zrobili sobie zdj?cie w pami?tkowych koszulkach.

Impreza cieszy si? du?? popularno?ci? i wszyscy uczestnicy wyrazili ch?? wzi?cia udzia?u w sp?ywie za rok. - powiedzia?a Hanna Kaczmarek - Zaj?c z MKD PSD w Koszalinie

Jeste?my absolutnie zachwyceni sp?ywem i podpisujemy si? pod s?owami uznania dla Was jako organizatorów imprezy. - podsumowa?a wyjazd Irena Guszczy?ska z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? i dodaje: By?o nam bardzo mi?o si? z Wami spotka? i mamy nadziej? ?e w przysz?ym roku te? b?dziemy mogli do??czy? do sp?ywu.

Wszystkich diabetyków zach?camy do organizowania i uczestnictwa w tego typu projektach gdy? stwarzaj? one odpowiednie warunki do edukacji diabetologicznej w trudnych sytuacjach oraz ucz? wspó?pracy w grupie i integruj? rodzin?.

Kilka wypowiedzi uczestników:

Radek Dygas (15lat)
Na pocz?tku troszk? si? ba?em, poniewa? by? to mój pierwszy sp?yw kajakowy. Ca?y czas my?la?em co b?dzie jak si? przewrócimy, ale na szcz??cie obesz?o si? bez wi?kszych szkód. Gdy ko?czy? si? czas pierwszego postoju poproszono mnie, bym pop?yn?? sam kajakiem, poniewa? Pani Doktor musia?a odjecha? a kajak trzeba by?o odprowadzi? do ko?ca trasy. My?la?em, ?e nie dam rady, ale ze wsparciem innych osób poradzi?em sobie. Jak na pierwszy sp?yw chyba dobrze mi posz?o. Teraz czekam tylko na nast?pne


Jacek Did?uch i Ja? ( 7lat)
Sp?yw by? niesamowit? przygod?, w której w raz z synem wzi?li?my udzia? po raz pierwszy. Cisza, ?piew ptaków, niesamowite widoki oraz wspaniali ludzie i fantastyczny sp?yw. ?wietna organizacja, je?li b?dzie kontynuacja takich wypraw na pewno b?dziemy brali w nich udzia?. Rado?? dziecka by?a niesamowita, a wra?enia z wyprawy trzyma?y syna w podekscytowaniu do pó?nego wieczora


Martyna Neumann (23lata)
Jestem M?odym Liderem w Cukrzycy, wi?c wiem jak wa?ne s? akcje kierowane do m?odzie?y i dzieci (wraz z rodzicami). By?o mi niezmiernie mi?o patrze?, jak 50-osobowa grupa nie tylko razem wios?uje, pokonuje kilometry, czy spo?ywa wspólny posi?ek, ale te? integruje si? ze sob?, rozmawia, ?artuje i po prostu dobrze si? bawi.


Wojciech Zaj?c (22lata)
Weso?o przep?yn?li?my ten 21-kilometrowy odcinek zr?cznie unikaj?c wywrotek, chowaj?c si? przed chwilowym deszczem pod drzewami oraz u?miechaj?c si? do wychylaj?cego si? s?o?ca. Jestem zdecydowanie zadowolony z organizacji sp?ywu, ?e mog?em sprawdzi? swoj? samokontrol? w takich warunkach, podziwiaj?c jednocze?nie pi?kne krajobrazy. 4 godziny aktywno?ci sportowej, to 4 godziny mo?liwych problemów, wszyscy jednak wykazali si? odpowiedni? kontrol? szcz??liwie dop?ywaj?c do ko?ca. Weso?e nastroje uczestników utwierdzaj? mnie w przekonaniu, ?e takie akcje s? jak najbardziej potrzebne.


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,820 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!