29 November 2021 10:16
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WAKACJE 2009 - ROZPOCZYNAMY ZAPISY
INFORMACJE DOTYCZ?CE UDZIA?U I ODP?ATNO?CI UCZESTNIKÓW TURNUSU REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I M?ODZIE?Y Z CUKRZYC? ORGANIZOWANEGO W DW „ANIA”W D?WIRZYNIE (MORZE BA?TYCKIE) W OKRESIE 27.07 – 10.08.2009 r.

I. TURNUS Z OPIEK? GRUPOW?

1.Planowane ?rednie koszty turnusu w przeliczeniu na jedn? osob? wynosz? 1.400 z?.
2.Odp?atno?? za turnus dla jednego uczestnika zosta?a ustalona w wysoko?ci:

Dzieci i m?odzie? z cukrzyc? do lat 16 z terenu woj. ?l?skiego: 1 050 z?. minus uzyskane dofinansowanie z PFRON

Dzieci i m?odzie? z cukrzyc? powy?ej lat 16 z terenu woj. ?l?skiego: 1 250 z?. minus uzyskane dofinansowanie z PFRON

Dzieci i m?odzie? z cukrzyc? spoza woj. ?l?skiego: 1 400 z?. minus uzyskane dofinansowanie z PFRON


II. TURNUS Z OPIEK? INDYWIDUALN?

1.Planowane ?rednie koszty turnusu w przeliczeniu na jedn? osob? wynosz? 1.200 z?.
2.Odp?atno?? za turnus dla uczestników zosta?a ustalona w wysoko?ci:

2.1 DLA OSÓB Z WOJEWÓDZTWA ?L?SKIEGO

Dzieci z cukrzyc? do lat 12 : 950 z?. minus uzyskane dofinansowanie z PFRON

Zakwalifikowany opiekun indywidualny: 1 050 z?. minus uzyskane dofinansowanie z PFRON

Dzieci zdrowe do lat 16: 1 000 z?.

Pozosta?e osoby: 1 100 z?.


DLA OSÓB SPOZA WOJEWÓDZTWA ?L?SKIEGO – 1.200 z?./osoba


3.Ka?de dziecko chore na cukrzyc?, a tak?e jego opiekun ( w przypadku uzasadnienia konieczno?ci jego wyjazdu przez lekarza) mog? stara? si? o uzyskanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z funduszy PFRON. W celu uzyskania dofinansowania nale?y z?o?y? wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim O?rodku Pomocy Spo?ecznej w miejscu swojego zamieszkania.

W sk?ad koniecznych do z?o?enia dokumentów wchodz?:

1.Wniosek o przyznanie dofinansowania ze ?rodków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnego – wype?nia wnioskodawca
Pobierz WNIOSEK
2.Wniosek lekarski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny – wype?nia lekarz prowadz?cy
Pobierz WNIOSEK
3.Kopia orzeczenia o niepe?nosprawno?ci dziecka

Decyzja o przyznaniu dofinansowania powinna by? wydana przez PCPR/MOPS w ci?gu miesi?ca od z?o?enia wniosku.

4.Uczestnicy b?d? mogli skorzysta? z transportu kolejowego na trasie Gliwice – D?wirzyno – Gliwice. Wyjazd na turnus nast?pi w dniu 26.07.09 r. w godzinach wieczornych.

5.Inne informacje dotycz?ce organizacji turnusu b?d? podawane w razie konieczno?ci w terminie pó?niejszym.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,479 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!