01 December 2021 18:36
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PAGAJE, W?Z?Y I SIATKARSKIE EMOCJE - WARSZTATY ?EGLARSKIE
Ostatni weekend lata po?egnali?my na ?eglarsko. Po raz kolejny grupa m?odzie?y chorej na cukrzyc? mia?a okazj? zasmakowa? marynarskiego ?ycia malowanego szantami i morskimi opowie?ciami.

Pi?tkowy wieczór przy ognisku by? tylko zapowiedzi? weekendowych przygód. W?a?nie wtedy poznali?my kapitana Jana May Majewskiego, naszego przewodnika i sternika sp?dzi? z nami te dni. Niestety sobotnie przedpo?udnie nie nale?a?o do rozwianych. Wiatru by?o jak na lekarstwo..., wi?c sp?dzili?my j na zaj?ciach z nauki wios?owania i wi?zania w?z?ów. Potem przyszed? czas na relaks na wodzie.

Popo?udniowe zaj?cia sportowe prowadzone przez Panie Wiolett? i ?anet? Kurpas z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach pozwoli?y nam poprawi? kondycj? i zmniejszy? insulinooporno??, chocia? troszk?... nad poprawno?ci? wszelkich dzia?a? czuwa?a piel?gniarka Pani Monika Poloczek.

Jeszcze przed wieczorem Kapitan May Majewski zaprezentowa? nam swoja morsk? opowie?? i opowiedzia? o rejsie dooko?a ?wiata. Dowiedzieli?my si?, ?e ?eglowanie mo?e wspaniale wype?nia? ?ycie…

Wieczorem zape?ni?a si? specjalna strefa kibica nad Jeziorem Dzier?no! Szaliki, flagi oraz niesamowite emocje zwi?zane z wyst?pem Polskiej Reprezentacji w pó?finale siatkarskich Mistrzostw ?wiata towarzyszy?y nam jeszcze d?ugo w nocy…

Poranna ulewa niezbyt zach?ca?a do szybkiego wstawania, ale za to przynios?a zmian? pogody i wreszcie mogli?my pop?ywa? na ?aglach. Szkoda, ?e tak krótko… ale ju? planujemy nast?pne spotkania w ?eglarskiej atmosferze.Warsztaty rozpoczynaj? si? w pi?tek o godz. 18.00 w O?rodku MAYTUR nad Jeziorem Dzier?no ko?o Pyskowic i Gliwic a ko?cz? w niedziel?.

Zobacz jak by?o na wiosennych Warszatach ?eglarskich w czerwcu - ZOBACZAdres o?rodka:
O?rodek ?eglarski MAYTUR
Dzier?no ul. Nad Kana?em 5

www.maytur.com.pl

Dojazd do O?rodka z Gliwic:

ul. Toszecka w kierunku Pyskowic. Po doje?dzie do drogi 94, przed centrum Pyskowic, skr?camy w lewo, a nast?pnie po przejechaniu 1,2 km skr?camy ponownie w lewo w ul. Mickiewicza. Po 5km znajdujemy si? na drodze nr 40 i po mini?ciu grobli po lewej stronie skr?camy w lewo.Zapraszamy!!!
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,321 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!