29 November 2021 10:54
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DZIE? KARTOFLA 2014 - PIKNIK RODZINNY!
Ju? za nami Piknik Rodzinny z okazji Dnia Kartofla 2014. Odby? si? 21 wrze?nia nad Jeziorem Dzier?no.

Ostatnia niedziela lata up?yn??a nam na rodzinnym spotkaniu, pe?nym wra?e? i pozytywnych emocji. Niepozornym, aczkolwiek g?ównym bohaterem ca?ego dnia by? kartofel!

Jako, ?e aktywno?? fizyczna stanowi idealne uzupe?nienie terapii cukrzycy rozpocz?li?my od mikromaratonu z kartoflem! Dystans jednej setnej pe?nego marato?skiego zespo?y pokonywa?y w mniej ni? jedn? minut?. Wola walki i zespo?owe podej?cie do konkurencji stanowi?y klucz do zwyci?stwa!

Na sto?em pojawi?o si? mnóstwo specja?ów stworzonych przez uczestników. Wszystko z kartofla - sa?atki, sosy, ciasto, pieczonki, pra?onki czy nadzianki... Pychota!

Na ogniu ca?y czas pra?y?y si? kartofle. Dooko?a ogniska trwa?y zabawy. Co kilka godzin pojawia? si? lekki deszczyk, jednak to absolutnie nie przeszkadza?o uczestnikom w doskona?ej zabawie i p?ywaniu po jeziorze.

Okaza?o si?, ze kartofel to równiez wdzi?czny materia? do twórczo?ci artystycznej i komicznej co wida? na zdj?ciach.

KARTOFLOVE!

Adres o?rodka:
O?rodek ?eglarski MAYTUR
Dzier?no ul. Nad Kana?em 5

www.maytur.com.pl

Dojazd do O?rodka z Gliwic:

ul. Toszecka w kierunku Pyskowic. Po doje?dzie do drogi 94, przed centrum Pyskowic, skr?camy w lewo, a nast?pnie po przejechaniu 1,2 km skr?camy ponownie w lewo w ul. Mickiewicza. Po 5km znajdujemy si? na drodze nr 40 i po mini?ciu grobli po lewej stronie skr?camy w lewo.Zapraszamy!!!

___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,552 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!