23 Października 2020 12:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
UCZEŃ CHORY NA CUKRZYCĘ W SZKOLE
Jak każdego roku, we wrze?niu tysi?ce dzieci rozpoczęło edukację szkoln? i przedszkoln?. S? w?ród nich dzieci chore na cukrzycę. Czy szkoły s? przygotowane na przyjęcie małych diabetyków? Teoretycznie personel placówki, do której uczęszcza diabetyk, powinien być przeszkolony w zakresie pomocy dziecku z cukrzyc?. W praktyce bywa różnie.

Czy nauczyciel umie pomóc dziecku choremu na cukrzycę? takie pytanie znalazło się w tytułe artykułu Anny Kaczmarek z Rynku Zdrowia. www.rynekzdrowia.pl

Jak pisze portal rynekzdrowia.pl teoretycznie personel placówki, do której uczęszcza diabetyk, powinien być przeszkolony w zakresie pomocy dziecku z cukrzyc?. W praktyce bywa różnie. Jak tłumaczy Justyna Sadlak z biura prasowego MEN, za organizację szkoleń dla nauczycieli odpowiada dyrektor szkoły. Do jego obowi?zków należy taka organizacja pracy, która uwzględnia udzielanie pomocy dziecku przewlekle choremu w niezbędnym zakresie. Ta organizacja pracy obejmuje też zatrudnienie odpowiednio przygotowanego personelu, okre?lenie zakresu czynno?ci pracowników szkoły, jak również pozyskanie, w kontakcie z wła?ciwym oddziałem NFZ, pielęgniarki ?rodowiska nauczania i wychowania.

Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i stanowiskiem MEN dyrektor ma szereg obowi?zków w stosunku do dzieci przewlekle chorych. - dodaje Irena Guszczyńska z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?, mojacukrzyca.plDyrektor placówki o?wiatowej nie może odmówić przyjęcia dziecka. Ma obowi?zek zapewnić mu odpowiednie warunki podczas pobytu w przedszkolu, szkole czy innej placówce. Dyrektor placówki o?wiatowej jest zobowi?zany przygotować kadrę pedagogiczn? i innych pracowników do pracy z dzieckiem przewlekle chorym oraz stałego udzielania pomocy i wsparcia tak, aby zapewnić mu optymalne warunki pobytu. 

OBOWIˇZKI DYREKTORA SZKOŁY, PRZEDSZKOLA I PLACÓWKI O?WIATOWEJ W PRZYPADKU PRZYJMOWANIA DZIECKA Z CUKRZYCˇ

Jak podkre?la w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl Ewa Dryhusz z Biura Rzecznika Praw Dziecka - W praktyce jako?ć wsparcia udzielanego dzieciom z cukrzyc? zależy od jako?ci zarz?dzania placówk? przez dyrektora i jego zaangażowania w realizację ich potrzeb. Rzecznikowi znane s? szkoły i przedszkola, które wspieraj?c rodziców same przygotowuj? odpowiednie posiłki. Inne obliguj? rodziców do dostarczenia ich do placówki. Na pewno sytuacja dzieci z cukrzyc? jest bez porównania lepsza niż miało to miejsce przed rokiem 2010. Warto też pamiętać, że duż? rolę przy ustalaniu zasad funkcjonowania szkoły mog? odgrywać rady rodziców. Warto korzystać z ich uprawnień przy rozwi?zywaniu wszelkich problemów zwi?zanych z prac? placówek. Wiele zależy więc od dyrektora placówki o?wiatowej. Po pierwsze musi zapewnić szkolenie personelowi.

Najgorzej jest wtedy gdy dyrektorzy nie widza problemu do momentu zagrożenia - W jednej ze ?l?skich szkół, gdzie dyrekcja nie chciała przeprowadzić szkolenia, mimo że dziecko z cukrzyc? uczęszczało do placówki od kilku miesięcy, do takiej weryfikacji doszło. Dziecku przydarzyło się niedocukrzenie, personel szkoły nie wiedział co zrobić. Godzinę po tym zdarzeniu otrzymali?my telefon, że mamy zorganizować szkolenie jak najszybciej - mówi Irena Guszczyńska z z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?.

Jak podaje resort zdrowia, liczba dzieci z cukrzyc? w 2012 r. w Polsce wynosiła, w podziale na przedziały wiekowe: 5-9 lat - 2 326; 10-14 lat - 4 907; 15-18 lat - 5 496.

Więcej na ten temat na rynekzdrowia.pl - "Czy nauczyciel umie pomóc dziecku choremu na cukrzycę?"

Chcesz, aby w szkole lub przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko z cukrzyc? odbyło sie szkolenie z zakresu "Bezpiecznego pobytu dziecka z cukrzyc? w placówce o?wiatowej.", nie czekaj - skontaktuj się z Biurem Towarzystwa - 32 331 33 49 lub 605 331 345

MASZ DO TEGO PRAWO!

___________________________________________________________________________________

Biegasz? JeĽdzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DOŁˇCZ DO DRUŻYNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,877 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!