01 December 2021 17:35
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MICHA? JELI?SKI ZAKO?CZY? KARIER? WIO?LARSK?
Micha? Jeli?ski oficjalnie zako?czy? wio?larsk? karier?! W Gorzowie Wielkopolskim rodzinnym mie?cie naszego Mistrza Olimpijskiego odby?a si? uroczysto?? po?egnania z wyczynowym sportem.

"Ko?cz? z wio?larstwem wyczynowym, nie ko?cz? kariery sportowej" - powiedzia? Micha? i doda? - "To dla mnie moment sentymentalny. 20 lat temu zaczyna?em swoj? przygod? wyczynow?. G??boko w sercu jest na pewno ?al".

W rozmowie z Radiem Gorzów stwierdzi?: "Nie da si? pogodzi? wyczynowego sportu w wymiarze olimpijskim z jakakolwiek inn? dzia?alno?ci?. Musia?em wybra? i to jest dobry moment. Ko?cz? karier? na sportowo!"

I dlatego na Warcie w Gorzowie Wlkp. odby?y si? regaty wio?larskie, w którym g?ównym punktem programu by? wy?cig czwórek podwójnych. Jedn? z nich tworzyli mistrzowie olimpijscy z Pekinu i czterokrotni mistrzowie ?wiata wraz z Micha?em Jeli?skim.

Dzi?kujemy za niezapomniane chwile wzrusze?, emocji i dumy! Twoja determinacja w walce, nie tylko o najwy?sze sportowe cele zawsze b?dzie podziwiana a Twoja postawa i sukcesy s? dowodem na to, ?e wola walki z przeciwno?ciami losu mo?e przenosi? góry!

Jeste?my z Tob?!


Program ACTIVEDIABET, realizowany przez Micha?a Jeli?skiego, Mistrza ?wiata i Mistrza Olimpijskiego we wspó?pracy z Towarzystwem Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. ACTIVEDIABET: to program skierowany do osób z cukrzyc? wspieraj?cy ich w aktywno?ci fizycznej.
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,226 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!