04 December 2021 04:18
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SERWIS DO ANALIZY GLIKEMII
Coraz wi?cej jest dost?pnych narz?dzi, które mo?na wykorzystywa? do analizy wyników. Czy s? to nowoczesne i przyjazne aplikacje na smartfony i tablety czy te? serwisy na stronach www.

Jak wynika z informacji otrzymanej od twórców serwisu GlukoStat przeznaczony jest dla osób poszukuj?cych prostego narz?dzia do gromadzenia i analizy wyników glikemii.
Serwis zosta? stworzony w celu u?atwienia analizy danych, niezb?dnych w skutecznej samokontroli cukrzycy. Zastosowane wykresy oraz tabele, pozwalaj? w prosty sposób zobrazowa? wyniki oraz wspomagaj? konsultacje z lekarzem.

GlukoStat to: analizowanie i zarz?dzanie wynikami glikemii, wygoda, prostota obs?ugi, niezale?no?? zgodno?? z dowolnym glukometrem, funkcjonalno?? bez dodatkowych akcesoriów, - nieograniczony dost?p do wyników, wsz?dzie tam, gdzie mo?na skorzysta? z Internetu.
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,845 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!