30 Października 2020 08:49
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
ALARMUJˇCE KOSZTY CUKRZYCY W POLSCE
Epidemia cukrzycy kosztowała Polskę w 2013 r. co najmniej 7 mld zł, czyli o 1 mld więcej niż szacowano przed rokiem – wynika z najnowszej edycji raportu pt. „Cukrzyca. Ukryta pandemia. Sytuacja w Polsce”. Podczas gdy wydatki na leczenie pacjenta z cukrzyc? malej?, leczenie powikłań pochłania już około połowę ogólnych kosztów tej jednostki chorobowej.

„Liczby daj? do my?lenia” – komentuje dr Krzysztof Chlebus, ekspert Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i do niedawna wiceminister zdrowia. „Leczenie cukrzycy pochłania co najmniej 7 miliardów złotych rocznie. Koszty te rosn? z roku na rok, a obejmuj? zarówno bezpo?rednie koszty leczenia chorych – ?wiadczenia, refundacje leków i dopłaty pacjentów do leczenia – jak również po?rednie koszty leczenia i koszty leczenia powikłań. Połowę kosztów cukrzycy generuj? powikłania – ich leczenie, absencje w pracy spowodowane powikłaniami, trwała niezdolno?ć do pracy, a także przedwczesne zgony.

”Cukrzyca jest bardzo kosztowna i uci?żliwa w leczeniu. Około połowy kosztów tej choroby stanowi? koszty zwi?zane z powikłaniami. PóĽne powikłania cukrzycy pojawiaj? się przede wszystkim u pacjentów, którzy nie osi?gaj? celów leczenia cukrzycy, tj. prawidłowego wyrównania w zakresie glikemii, gospodarki lipidowej, ci?nienia tętniczego krwi i masy ciała. W przebiegu terapii pacjenci mog? do?wiadczać nawracaj?cych epizodów hipoglikemii, szczególnie jeżeli ich terapia opiera się na insulinie. Efektem ubocznym stosowania insuliny jest często także wzrost masy ciała, co dodatkowo niekorzystnie wpływa na możliwo?ć osi?gania prawidłowych celów leczenia cukrzycy u pacjenta. Zarówno hipoglikemia, jak i otyło?ć zwiększaj? ryzyko wyst?pienia póĽnych powikłań cukrzycy.

Diabetolodzy nazywaj? to zjawisko ‘błędnym kołem cukrzycy’ – pacjent na wczesnym etapie leczenia lekami doustnymi nie osi?ga celów leczenia, więc następuje intensyfikacja terapii poprzez wł?czenie insuliny. Insulina może powodować przyrost masy ciała i wywoływać epizody hipoglikemii, co szczególnie dotyczy insulin ludzkich. Przyrost masy ciała i hipoglikemia mog? zwiększyć ryzyko obniżenia motywacji pacjenta do skutecznej samokontroli, co potencjalnie prowadzi do intensyfikacji insulinoterapii.

Je?li wzi?ć pod uwagę koszty przedwczesnych zgonów, ł?czne wydatki rosn? do 9 mld zł. W scenariuszu uwzględniaj?cym także koszty zwi?zane z prezenteizmem, czyli obniżon? wydajno?ci? w pracy, rosn? one o kolejne 3 mld zł – mówi dr n. med. Krzysztof Chlebus z Klinicznego Centrum Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GuMed), autor raportu.

Podczas gdy zwolnienia lekarskie z powodu cukrzycy w 2013 r. kosztowały budżet 262,431 mln zł, spadek wydajno?ci chorych oszacowano nawet na 2 mld 703 mln zł 
(z uwzględnieniem przedwczesnych zgonów).

Prof. Leszek Czupryniak, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, zauważa, że pracowników z cukrzyc? będzie przybywać. – Ta choroba dotyczy co czwartego Polaka po sze?ćdziesi?tce. A ponieważ wiek emerytalny został podwyższony, przybędzie zatrudnionych diabetyków – tłumaczy profesor. I wylicza, że produktywno?ć cukrzyka obniżaj? nie tylko częste zwolnienia, ale i codzienne objawy choroby, takie jak senno?ć, osłabienie, obniżenie nastroju, a przez to często motywacji do pracy.

– Spadek wydajno?ci u chorych z cukrzyc? można podzielić na etapy. Przed diagnoz? szybciej się męcz?, bo organizm nie może korzystać z energii zawartej w glukozie. ?wieżo po rozpoznaniu chorzy często j? ukrywaj? w obawie przed zwolnieniem czy szykanami. Za to pacjenci, którzy choruj? długo i nie ukrywaj? przed kolegami, że bior? insulinę, s? często lepsi niż pracownicy zdrowi, bo czę?ciej się badaj? i dbaj? o wypoczynek – przekonuje prof. Czupryniak.

Diabetolodzy maj? nadzieję, że alarmuj?ce dane przekonaj? rz?dz?cych do systemowej walki z chorob?, która zagraża nawet 5 milionom Polaków. Na tyle ocenia się bowiem liczbę osób ze stanem przedcukrzycowym. W listopadzie Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaprezentuje Ministerstwu Zdrowia obywatelski projekt narodowego programu walki z cukrzyc?.

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,242 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!