04 December 2021 04:11
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
EDUKATOR DS. ZDROWOTNYCH - STUDIA NA SGH
W Szkole G?ównej Handlowej w Warszawie zosta? utworzony kierunek studiów podyplomowych dla edukatorów zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i zwi?zanych z ni? chorób przewlek?ych u dzieci i M?odzie?y.

Kierunek jest form? pozyskania wiedzy praktycznej oraz specjalistycznych umiej?tno?ci po uzyskaniu dyplomu szko?y wy?szej.

Za?o?eniem studiów podyplomowych jest podejmowanie nowych form nauczania w celu poszerzenia  wiedzy o chorobach przewlek?ych zagra?aj?cych ?yciu. Wiedza, jak? posi?d? stanowi? b?dzie doskona?e uzupe?nienie zdobytych przez nich kwalifikacji.

Pierwszy raz zakres studiów  zosta? poszerzony  o choroby przewlek?e co daje mo?liwo?? zwi?kszenia pola wspó?pracy z pacjentem podczas jego wizyty. Jest to pierwszy taki program w Polsce. Jego innowacyjno?? polega na po??czeniu wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem. Wyk?adowcy od lat zajmuj? si? opiek? nad dzie?mi chorymi na cukrzyc?. W?ród nich znale?li si? wyk?adowcy Szko?y G?ównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w ?odzi, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz ekspertów w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i zwi?zanych z ni? chorób przewlek?ych u dzieci i m?odzie?y.

wi?cej informacji: diabeciaki.pl


___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,831 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!