29 November 2021 19:41
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SPORTOWY ROK STYPENDYSTY - MATEUSZ KOWALSKI, KRAKÓW
Podsumowujemy sportowy rok pierwszych sportowców-diabetyków, stypendystów akcji Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL. MATEUSZ KOWALSKI z Krakowa, to 22–letni bramkarz II ligi pi?ki r?cznej, reprezentant KS Wanda Kraków. Jak min??o ostanie 12 miesi?cy?

Pod koniec marca tego roku zako?czy?em rozgrywki II ligi m??czyzn grupy IV z klubem KS Wanda Kraków na 7 miejscu na 10 dru?yn.

Par? miesi?cy pó?niej, w maju, jako zawodnik klubu uczelnianego AZS Uniwersytetu Ekonomicznego, w którym tak?e gram w pi?k? r?czn?, zaj?li?my 6 miejsce na 11 dru?yn w pó?fina?ach akademickich mistrzostw Polski w Lublinie.

W pa?dzierniku razem z klubem KS Wanda Kraków rozpocz??em kolejny sezon w II lidze. Rund? jesienn? zako?czyli?my par? tygodni temu jako jeden z trzech liderów ligi, z tak? sam? liczb? punktów jak dwie inne dru?yny.

Jest to dla mnie póki co najlepszy sezon w II lidze, poniewa? z 8 rozegranych meczów w pierwszej rundzie przegrali?my tylko 2, a w pozosta?ych 6 zwyci??yli?my. Druga rund? zaczynamy pod koniec stycznia 2015 roku z nadziej? na podobne sukcesy i awans do I ligi.

Pozdrawiam,
Mateusz Kowalski
O akcji:

DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL to akcja prozdrowotna prowadzona przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Polega na promocji aktywno?ci fizycznej w?ród spo?ecze?stwa. Do akcji mo?e przyst?pi? ka?da osoba, która jest aktywna fizycznie, bez wzgledu na rodzaj podejmowanej aktywno?ci.
W ramach akcji dost?pne s? koszulki-cegie?ki DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL. Uzyskane w ten sposób ?rodki zostaj? przeznaczone na stypendia sportowe dla aktywnych diabetyków.

Chcesz wesprze? stypendystów? Prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa biuro@mojacukrzyca.pl lub 605 331 345, 32 331 33 49
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,764 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!