29 November 2021 20:44
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
STRA?E MIEJSKIE DO SZKOLE?
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? rozpocz??o Ogólnopolski Program Szkole? Stra?y Miejskich w zakresie post?powania z osob? chor? na cukrzyc?. Jako pierwsza zosta?a przeszkolona Stra? Miejska w Zabrzu, po której interwencji, pomimo widocznej opaski z informacj? o chorowaniu na cukrzyc? odwieziono diabetyka w stanie hipoglikemii na izb? wytrze?wie?.

Na li?cie do przeszkolenia przewidziani s? te? funkcjonariusze Stra?y Miejskich z Krakowa, Wroc?awia, Opola, Gliwic, ?wi?toch?owic, Raciborza, O?wi?cimia, Gogolina, Bielska Bia?ej, Legnicy, Chorzowa, Rudy ?laskiej, ?wi?toch?owic, Piekar ?l?skich i G?ubczyc. Program cieszy si? sporym zainteresowaniem. Spodziewamy si?, ?e do??cz? kolejne Komendy Stra?y Miejskich.

Zdarzenie z Zabrza tylko wzmocni?o wyd?wi?k prowadzonej ju? od kilku lat akcji spo?ecznej "Cukrzyca - nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc!". Jak pokazuje wiele przyk?adów, takie szkolenia s? konieczne, aby takie sytuacje jak ta w Zabrzu ju? si? nie powtarza?y.

Kontakt w sprawie szkole? w Biurze Towarzystwa lub pod numerem 32 331 33 49, 605 331 345.

___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,872 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!