04 December 2021 03:54
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WAKACJE 2015 - REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM - 10 EDYCJA
Mo?esz do??czy? do mi?dzynarodowej za?ogi! 10 jubileuszowa edycja REJSU PO MORZU PÓ?NOCNYM odb?dzie si? przez 7 dni na prze?omie lipca i sierpnia 2015. Grupa polskich diabetyków przygotowano miejsc. Poznaj szczegó?y!


TERMIN 25.07-01.08.2015


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Wiek uczestników 15-16 lat.

Dobra znajomo?? j?zyków – preferowany niemiecki i francuski, ew. angielski

Grupa z Polski b?dzie liczy? max. 6-7 osób + opiekun.

Konieczne jest posiadanie paszportu lub dowodu osobistego oraz wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

Koszt: na uczestnika: 280 EUR + 950 PLN plus koszty ubezpieczenia NW.

Rozpocz?cie i zako?czenie rejsu - Port Monnickendam ko?o Amsterdamu, Holandia.

Organizatorem rejsu jest Dr. Christof Klinkert z Herford, Niemcy.

WA?NE:

Transport na trasie Gliwice – Monnickendam - Gliwice, b?dzie mo?liwy w przypadku zebrania ca?ej za?ogi. W przypadku braku zebrania ca?ej grupy dojazd i powrót z miejsca zaokr?towania we w?asnym zakresie.

Informacje i zapisy w Biurze Towarzystwa 32 331 33 49 lub 605 331 345.___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,797 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!