01 December 2021 18:20
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MARCOWA AKADEMIA W ISTEBNEJ - S?ODKI RELAKS
Marcowa Akademia Relaksacyjna dla dzieci i m?odzie?y chorej na cukrzyc? i ich rodzin w Istebnej go?ci?a ponad pi??dziesi?ciu s?uchaczy! Pocz?tek zapowiada? si? jeszcze zimowo i do?? mglisto, ale fina? by? wyj?tkowo s?oneczny i wype?niony gwarem i rado?ci? najm?odszych s?odziaków. I uda?o si? wypatrze? wiosn?!

W ci?gu trzech wiosennych dni go?cili?my w Kompleksie Wypoczynkowym z Aqua Parkiem ZAGRO? DW Gro? w Istebnej - www.istebna.org.

Akademia zacz??a si? od skorzystania ze wci?? zimowej aury i dobrych warunków na stoku Z?otego Gronia prze zapalonych narciarzy. Cz??? z nas jednak wybra?a pi?tkowy relaks w parku wodnym Olza. Relaksacyjna aktywno?? fizyczna na basenie i stroku narciarskim zrobi?a swoje, ale i tak najwa?niejsze s? spotkania i u?ciski na powitanie. W takich momentach od razu na najm?odszych bu?kach pojawia si? rado??.

Relaks to tak?e czytanie! Wszyscy uczestnicy otrzymali najnowszy numer Szugarfrika, w którym mogli przeczyta? jak poprawnie zachowa? si? z pomp? insulinowa na stoku narciarskim, a nast?pnie sprawdzi? to w praktyce na jednej lub na dwóch deskach.

Kreatywno??, rado??, zabawa i relaks! Tak mija?o sobotnie przedpo?udnie najm?odszym. Nic dziwnego, ?e od rana na bu?kach zago?ci? pogodny nastrój. Prace z wielkanocnym akcentem naprawd? zapiera?y dech w piersiach.

Nie zbrak?o równie? spotkania ze specjalist? od nawil?ania suchej cukrzycowej skóry. O odpowiednie informacje i upominki zadba?a Pani Katarzyna z Cerko Cosmetics. Potem idealne kilka godzin w relaksacyjnych wirach, b?belkach, grotach solnych i zje?d?alniach w Aquaparku i na wyci?gu Zagro?.

Ogólnopolski Programu Stypendialny S?odycz Wiedzy ma ju? 187 stypendystów, zdolnych diabetyków. S? w?ród nich Paulina Pietrzykowska z K?dzierzyna Ko?la i Zosia K?eczek z Katowic, które by?y z nami w Istebnej. W sobot? po przejechaniu 100 km na rowerze i zdobyciu na dwóch ko?ach Prze??czy Kubalonka do??czy? do grupy stypendysta akcji Dru?yna MOJACUKRZYCA.PL kolarz z cukrzyc? i celiaki? Przemek Kotulski z Ryd?utów.

„Wiosenna odnowa dietetyczna” pod takim has?em odby?o si? autorskie spotkanie ze znakomit? dietetyczk? Jolant? Czechur?, autork? wielu publikacji i ksi??ek z przepisami dla diabetyków. Badanie stóp naszych podopiecznych przez podologa Katarzyn? Bu?, pomiar tkanki mi??niowej i okre?lenie wieku metabolicznego i wreszcie chi?ski masa? naszych s?odziakow i ich spracowanych mam przez Chi?czyków z Centrum Meridian Kompleksu Zagro? w Istebnej zako?czy? drugi dzie? Marcowej Akademii Relaksacyjnej

Niedzielny poranek wype?ni? si? s?o?cem i to by? najwa?niejszy znak, aby przygotowan? wcze?niej przez najm?odsze dzieci Marzann? utopi? w pobliskiej Olzie. Kolorowy pochód przeszed? przez Istebn? i tradycji sta?o si? zado?? - Pani Zima pop?yn??a w sin? dal Zaraz potem niewiadomo sk?d pojawi?a si? armia wielkanocnych króliczków, które z ochot? wyruszy?y na górsk? wypraw? po Z?ote Jajo.

Wymoczeni, wytrenowani, zrelaksowani i ... szcz??liwi! Marcowa Akademia Relaksacyjna dla dzieci i m?odzie?y chorej na cukrzyc? przechodzi do historii, ale tylko do kolejnej edycji!

Ju? teraz zapraszamy na Majow? Akademi? Szkoleniow?!!

___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,292 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!