25 Października 2020 09:40
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
CO Z Tˇ CUKRZYCˇ? NADAL ŻLE - TWIERDZˇ EKSPERCI
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? wraz z innymi organizacjami w ramach Koalicji na rzecz Walki z Cukrzyc? wzięło udział w debacie "Co dalej z t? cukrzyc??", na któr? zaprosili?my lekarzy, specjalistów i dziennikarzy.

Chociaż w Polsce mamy coraz więcej chorych na cukrzycę, diabetolodzy jak i chorzy podkre?laj?, że decydenci nie widz? tego problemu. Brakuje diabetologów, poradni diabetologicznych, poradni leczenia stopy cukrzycowej, nie wspominaj?c już o refundacji nowoczesnego leczenia. Zdaniem specjalistów, jest coraz gorzej, je?li chodzi o leczenie cukrzycy w Polsce. Podkre?laj?, że ostatnie decyzje o zmniejszeniu stawki kapitacyjnej w POZ za leczenie pacjentów chorych na cukrzycę to krok wstecz w leczeniu tej choroby w Polsce.

– Ze stawki kapitacyjnej dla POZ na leczenie diabetyków przesunięto 95 mln zł na inne zadania w ochronie zdrowia, prawdopodobnie na onkologię. Nic nie dano w zamian w kwestii leczenia cukrzycy – mówił dr Jerzy Gryglewicz, ekspert ds. zdrowia z Uczelni Łazarskiego podczas debaty „Co dalej z t? cukrzyc?”, która odbyła się w Warszawie.

Przypomniał też, że z powodu cukrzycy ZUS wydaje co roku około 450 mln zł na ?wiadczenia zwi?zane z absencj? w pracy i 380 mln zł na renty z tytułu niezdolno?ci do pracy spowodowanej cukrzyc?.

Ekspert wskazywał również, że NFZ wydaje niewiele na poradnie diabetologiczne, bo tylko 90 mln zł rocznie a kompleksowa AOS dla pacjentów z cukrzyc? jest prawie niedostępna. Brakuje tez ?wiadczeń rehabilitacyjnych dla diabetyków i to zarówno tych finansowanych przez NFZ, jak i ZUS.

Dr Gryglewicz dodał, że poradnie leczenia stopy cukrzycowej praktycznie nie istniej? a oddziały diabetologiczne s? nierentowne.

Prof. Jacek Sieradzki z Uniwersytetu Jagiellońskiego zauważył, że lekarze diabetolodzy nie mog? realizować zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, ponieważ w zalecanych schematach leczenia s? leki inkretynowe, które, mimo że funkcjonuj? na rynku od 10 lat, nie s? refundowane w Polsce.

Prof. Dorota Karkowska, specjalistka z zakresu prawa medycznego Katedry Prawa, Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego uważa, że sytuacja, kiedy zabiera się pieni?dze na leczenie jednych chorych i przekazuje je na leczenie innych jest niezgodna z zasad? solidaryzmu społecznego. Jej zdaniem takie działania ministra zdrowia mog? być przekroczeniem jego kompetencji. Mog? też być niezgodne z Konstytucj? RP, powodować nierówny dostęp do ?wiadczeń medycznych.

Zdaniem prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Andrzeja Baumana konieczne s? działania na rzecz leczenia cukrzycy w Polsce, ponieważ mamy najwięcej powikłań cukrzycowych w całej Europie.

Mariusz Masiarek, przewodnicz?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?, zwrócił z kolei uwagę, że wiek chorych na cukrzycę typu 2 będzie się obniżał, ponieważ mamy bardzo dużo otyłych dzieci. – Nie jeste?my w stanie zatrzymać wzrostu zachorowań na cukrzycę, ale jeste?my w stanie zmniejszyć jej skutki – przekonywał.

Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę Monika Zamarlik wskazała, na wysokie ceny insulin dla osób chorych na cukrzycę typu 1

Poruszono również istotne kwestie dotycz?ce oraz problemów zwi?zanych z pobytem dzieci z cukrzyca w szkołach i przedszkolach i orzekaniu o niepełnosprawno?ci.

Eksperci obecni na konferencji zwrócili również uwagę na ograniczenia w dostępie chorych na cukrzycę do rehabilitacji i edukacji.

___________________________________________________________________________________

Biegasz? JeĽdzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DOŁˇCZ DO DRUŻYNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!


NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,345 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!