20 Października 2020 19:45
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
POMPOWA MAPA POLSKI
Przedstawiamy tegoroczn? odsłonę akcji POMPOWA MAPA POLSKI, prowadzonej od 2010 roku przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?.

Pompowa Mapa Polski zawiera dane o tym ile pomp insulinowych zakupiono ze ?rodków NFZ dla osób z cukrzyc? do 18 roku życia oraz dla osób od 18 do 26 lat, z podziałem na województwa. W zestawieniu ujęto razem wszystkie ?wiadczenia, zarówno te w ramach których zakupiono i podł?czono pompy insulinowe dzieciom do 6 roku życia jak i te podł?czone dzieciom od 6 do 18 roku życia oraz osobom dorosłym od 18 do 26 roku życia.

W sumie w 2104 roku zrealizowano 2277 ?wiadczeń co daje wzrost o niecałe 5 % w stosunku do roku 2013.
Na ?wiadczenia wydano w 2014 roku ponad 15,7 mln złotych, o 0,7 mln więcej niż w 2013. W stosunku do 2012 roku, kiedy to po raz pierwszy refundowano zakup pomp insulinowych zarówno dla dzieci jak i dorosłych do 26 roku życia wydano o 0,7 mln złotych mniej.

Uwzględniaj?c dane z NFZ na temat ilo?ci zakontraktowanych i rozliczonych ?wiadczeń w 2014 roku wykorzystano niecałe 83 % zabezpieczonych na ten cel ?rodków.

POMPY INSULINOWE do 18 roku życia.

W porównaniu do ubiegłego roku zakupiono więcej pomp niż rok wcze?niej – 1662 w 2014. (1606 w 2013).
Daje to nieznaczny wzrost o 3,5 procent. Jednak w odniesieniu do lat ubiegłych zrealizowano to ?wiadczenie na podobnym poziomie – w roku 2012 1816, w 2011 - 1583 pomp, w 2010 - 1616 a w 2009 - 1553.
Koszt realizacji ?wiadczenia wyniósł prawie 11,5 mln. złotych.

Nie zmienił się rozkład terytorialny ?wiadczeń. Podobnie jak w ubiegłych latach najwięcej ?wiadczeń w 2014 roku zrealizowano w województwie mazowieckim – 373 i ?l?skim – 207. Na trzeciej pozycji znalazło się woj. wielkopolskie - 184.
Najmniej od samego pocz?tku realizacji ?wiadczenia przybywa pomp w województwie opolskim – 25 w 2014.

Zdecydowany, prawie 75 procentowy wzrost ilo?ci zakupionych pomp zanotowano w województwie łódzkim – z 70 w 2013 do 122 w 2014. Znacz?co więcej ?wiadczeń zrealizowano również w województwach wielkopolskim – 29 % (143 w 2013 i 184 w 2014) oraz mazowieckim - 25 % (298 w 2013 i 373 w 2014).

Niepokoi prawie 29 procentowy spadek ilo?ci przekazanych pomp w województwie dolno?l?skim.
Z danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że s? miejsca, gdzie zrealizowano kontrakt w cało?ci, w kilku nawet przekroczono zakontraktowan? kwotę, ale także w kilku miejscach znacz?co nie wykorzystano zapewnionych ?rodków.

Na uwagę zwraca, że w woj. mazowiecki pomimo największej kwoty zakontraktowanych i zrealizowanych ?wiadczeń wykorzystano zapewnione ?rodki finansowe tylko na poziomie 65 %.

W woj. podlaskim wykorzystano 66 % ?rodków a w podkarpackim niecałe 69 %. Dalej wykorzystanie ?rodków kontraktowanych z NFZ nie idzie zbyt dobrze w woj. lubuskim – 78 % i pomorskim – 73 %.

Bior?c pod uwagę cał? kwotę zakontraktowan? oraz liczbę rozliczonych ?wiadczeń we wszystkich województwach wykorzystano tylko niewiele ponad 82 % zakontraktowanych ?rodków.

POMPY INSULINOWE od 18 do 26 roku życia

W ci?gu 2014 roku zakupiono dla dorosłych z cukrzyc? 615 pomp insulinowych – o 9 % więcej niż w 2013 – 566, a porównywalnie do 2012 roku - 596. Koszt realizacji ?wiadczenia wyniósł niewiele ponad 4,2 mln. złotych.

Podobnie jak w przypadku pomp do 18 roku życia widać zróżnicowanie w rozkładzie realizacji ?wiadczenia na poszczególne województwa, choć zmieniły się miejsca gdzie pomp przybywa najwięcej. S? też województwa, gdzie realizuje się zaledwie od kilku do kilkunastu ?wiadczeń na rok.

Zdecydowanie najwięcej pomp insulinowych w roku 2014 przybyło w województwie ?l?skim – 107 i mazowieckim - 97.
Najmniej ?wiadczeń zrealizowano w województwach: warmińsko-mazurskim – 5, opolskim – 10, lubuskim – 11 oraz w ?więtokrzyskim – 12 i zachodniopomorskim - 14.

Zdecydowany, prawie 50 procentowy wzrost ilo?ci zakupionych pomp zanotowano w województwie mazowieckim – z 65 w 2013 do 97 w 2014. Ciekawostk? jest województwo ?więtokrzyskie, gdzie po raz pierwszy od trzech lat przekazano 12 pomp.
Znacz?co więcej ?wiadczeń zrealizowano również w województwie wielkopolskim – 38 % (34 w 2013 i 47 w 2014).

Bardzo niepokoj?cy jest prawie 60 procentowy spadek ilo?ci przekazanych pomp w województwie warmińsko-mazurskim – 15 w 2013 i 5 w 2014.

Z danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że podobnie jak w przypadku pomp do 18 roku życia s? miejsca, gdzie zrealizowano kontrakt prawie w cało?ci, a w woj. dolno?l?skim nawet przekroczono zakontraktowan? kwotę o ponad 23 %.

Ogromnie niepokoi fakt, że pomimo zabezpieczonych ?rodków finansowych w województwie warmińsko-mazurskim i lubuskim wykorzystano tylko 1/3 kwoty - odpowiednio 29 % i 35 % a w podkarpackim tylko 50 %. Taka sytuacja powtarza się od 2012 roku.

Bior?c pod uwagę cał? kwotę zakontraktowan? oraz liczbę rozliczonych ?wiadczeń we wszystkich województwach wykonano prawie 84 procent zakontraktowanych ?rodków.


___________________________________________________________________________________

Biegasz? JeĽdzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DOŁˇCZ DO DRUŻYNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,318 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!