04 December 2021 03:30
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NABÓR PI?KARZY NA OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W RADOMIU
Og?aszamy nabór do kadry pi?karskiej na V Ogólnopolski Turniej Pi?ki No?nej Diabetyków, który odb?dzie si? w dniach od 12 do 14 czerwca 2015 r. w Kozienicach (woj. Mazowieckie) na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Wiek do 16 lat. Ch?opcy i dziewcz?ta! Wszystkich ch?tnych prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa biuro@mojacukrzyca.pl albo 32 331 33 49 i 605 331 345. Zapraszamy!

Uczniowski Klub Rekreacji Ruchowej dla Diabetyków Trzymaj Poziom zaprasza na V Ogólnopolski Turniej Pi?ki No?nej Diabetyków, który odb?dzie si? w dniach od 12 do 14 czerwca 2015 r. w Kozienicach (woj. Mazowieckie) na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Turniej organizowany jest we wspó?pracy z Ko?em Dzieci i M?odzie?y z Cukrzyc? w Radomiu.

Organizatorzy zapraszaj? dzieci i m?odzie? chore na cukrzyc? poni?ej 16 roku ?ycia do zapisywania si? indywidualnego lub jako zespó?. Podczas turnieju organizator zapewnia:

- 2 noclegi, pe?ne wy?ywienie, napoje, opiek? medyczn? (z diabetologiem) podczas meczy, obecno?? piel?gniarki w miejscu noclegów,

- w przypadku przyjazdu zorganizowanej grupy z opiekunem, bezp?atny pobyt 1-2 opiekunów (w zale?no?ci od liczebno?ci grupy).

Do tego organizator zapewnia dobr? zabaw? i towarzystwo, emocje sportowe oraz mo?liwo?? wypoczynku lub dodatkowego wysi?ku na basenie. Organizator nie zapewnia transportu, ale b?dzie próbowa? pomóc uczestnikom, komunikuj?c z sob? lub organizacj?, która tworzy zespó? na terenie danego województwa.

Liczba miejsc bezp?atnych jest ograniczona. Koszt pobytu dodatkowych opiekunów, rodziców, kibiców to 120 z? od osoby.

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,753 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!