29 November 2021 10:53
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
O CUKRZYCY, RATUNKU W HIPOGLIKEMII I PROFILAKTYCE W EUROPIE CENTRALNEJ!
Akcja Cukrzyca - nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc! w Europie Centralnej. Podczas akcji na terenie Centrum Handlowego Europa Centralna w Gliwicach, na skrzy?owaniu autostrad A1 i A4 w dniu 25 kwietnia 2015 sporo mówili?my o tym jak pomóc osobie chorej na cukrzyc? w stanie hipoglikemii, rozmawiali?my o zagro?eniach i profilaktyce cukrzycy.

Odwiedzaj?cy Europ? Centraln? ch?tnie badali glikemi? przygodn?, czyli poziom cukru we krwi. W kilku przypadkach nasi specjali?ci kierowali osoby do natychmiastowej konsultacji lekarskiej. Bardzo dzi?kujemy wszystkim wolontariuszom.

Dzi?kujemy równie? Centrum Handlowemu Europa Centralna za wsparcie w ramach Funduszu Ma?ych Grantów.

Podzi?kowania za wsparcie kierujemy równie? do firm Roche Diabetes Care, w?a?ciciela marki Accu Chek oraz Specjalistycznego Centrum Medycznego DIASOMED.

– Tak? akcj? chcieli?my zwróci? uwag? na kwesti? cukrzycy i obcowania z lud?mi dotkni?tych t? chorob? – wyja?nia Irena Guszczy?ska, organizatorka akcji z gliwickiego Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzycom. – ?yj? w?ród nas. Spotykamy ich codziennie. Jednak nie zawsze wiemy, jak pomóc takiej osobie w razie potrzeby. Przypadek Macieja ze ?wi?toch?owic, który pomimo posiadania specjalnej bransoletki informuj?cej o chorobie i glukometru zosta? odwieziony przez Stra? Miejsk? z Zabrza do izby wytrze?wie?, pokazuj?, ?e warto edukowa? na ten temat – dodaje.NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,549 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!