25 Października 2020 09:29
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
CUKRZYCA MUSI STAĆ SIĘ PRIORYTETEM ZDROWOTNYM
W zwi?zku z opublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia projektu Ustawy o Zdrowiu Publicznym i przekazaniu dokumentu do konsultacji społecznych, organizacje reprezentuj?ce pacjentów z cukrzyc? przekazały swoje uwagi do ustawy.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? wraz z całym ?rodowiskiem diabetologicznym domaga się priorytetowego potraktowania cukrzycy w Polsce oraz reprezentacji pacjentów w zespołach doradczych powołanych do wdrażania i monitorowania Narodowego Programu Zdrowia.

Liderzy organizacji diabetologicznych zapowiedzieli także, że pracuj? nad długoletni?, obywatelsk? strategi? dla cukrzycy, która zostanie przekazana do decydentów w połowie roku.

W uwagach przekazanych do projektu Ustawy o Zdrowiu Publicznym organizacje pacjentów diabetologicznych postuluj? przede wszystkim o wpisanie cukrzycy do priorytetowych obszarów działań koordynowanych przez Ministerstwo w zakresie profilaktyki i ograniczenia zdrowotnych następstw chorób.

Jak do tej pory jednak cukrzyca nie została zaliczona do strategicznych priorytetów opieki zdrowotnej w Polsce. - piszemy w pi?mie. Pomimo międzynarodowych zaleceń, w naszym kraju nie wprowadzono długofalowej strategii prewencji cukrzycy, systemu skutecznego leczenia, czy zapobiegania powikłaniom.

"Polska pod względem nasilenia otyło?ci u dzieci i młodzieży znalazła się w przełomowym momencie, istnieje bowiem szansa na zatrzymanie tej ?wiatowej epidemii i uniknięcia drogi, jak? przeszły inne kraje, w których – jak wynika z danych ?wiatowej Organizacji Zdrowia – odsetek dzieci otyłych dochodzi do 20%." - piszemy w uzasadnieniu.

Organizacje wnioskuj? także o uwzględnienie reprezentacji pacjentów w zespołach opiniodawczo doradczych do przygotowania, monitorowania, a także ewaluacji wdrażania w życie Narodowego Programu Zdrowia.

Dodajemy w pi?mie: Z najnowszych badań Instytutu Żywo?ci i Żywienia w Warszawie wynika, że aż 28 proc. chłopców i 22 proc. dziewcz?t w ostatnich klasach szkoły podstawowej ma nadwagę lub jest otyłych. Takie dane i tempo wzrostowe pozwalaj? na prognozę, iż w ci?gu najbliższych lat zdecydowanie zwiększy się ryzyko zachorowalno?ci na choroby cywilizacyjne

Dlatego też proponujemy także wprowadzenie akcyzy na te ?rodki spożywcze, których nadmierne spożycie przyczynia się do narastaj?cej epidemii otyło?ci, a w konsekwencji cukrzycy typu 2.

Prace nad strategi?.

Uwzględnienie uwag wniesionych przez ?rodowisko diabetologiczne jest niezwykle istotne dla wprowadzenia systemowej, długoletniej strategii prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce. Sytuacja diabetyków w Polsce nie zmienia się bowiem od wielu lat. Diabetolodzy i pacjenci choruj?cy na cukrzycę bezskutecznie zwracaj? się z pro?b? do Ministra Zdrowia o zajęcie się ich problemami.

Z tego powodu, równolegle do wnoszonych uwag do Ustawy o Zdrowiu Publicznych, organizacje diabetologiczne od wielu miesięcy pracuj? nad strategi? okre?laj?c? najważniejsze priorytety i kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte przez polski rz?d w zakresie przeciwdziałania cukrzycy w perspektywie najbliższych 10 lat. Dokument opracowany przez organizacje w ramach projektu „Cukrzyca 2025” zostanie przekazany opinii publicznej w połowie roku.

Pełna tre?ć konsultacji: KONSULTACJE USTAWY O ZDROWIU PUBLICZNYM - TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCˇ
___________________________________________________________________________________

Biegasz? JeĽdzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DOŁˇCZ DO DRUŻYNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,339 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!