04 December 2021 02:48
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POMPY W WOJ. ?L?SKIM - CIAG DALSZY
19 stycznie na ?ywo w programie TVN24 z udzia?em przewodnicz?cego Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? us?yszeli?my deklaracj? przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia o nast?puj?cej tre?ci: „Ka?de dziecko, które mo?e by? dopuszczone do tej terapii i które zostanie wskazane przez szpital w ramach kontraktu tak? pomp? dostanie.”
W zwi?zku z tym do Górno?l?skiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach Ligocie dotar?o pismo Towarzystwa z apelem o jak najszybsze rozpocz?cie renegocjacji kontraktu na leczenie pompami insulinowymi.
Czekamy na dzia?ania Dyrektora placówki.
Tre?? dokumentu:

Szanowna Pani
Dr n. med. Ewa Emich-Widera
Dyrektor Naczelny
Górno?l?skie Centrum Zdrowia
Dziecka i Matki
im. Jana Paw?a II
KatowiceW imieniu dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? oraz ich opiekunów apelujemy o jak najszybsze rozpocz?cie przez P??stwa placówk? post?powania renegocjacyjnego w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na ?wiadczenie „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej”.
Po raz pierwszy dzieci i m?odzie? chorzy na cukrzyc? mog? skorzysta? z najnowocze?niejszego sprz?tu stosowanego przy insulinoterapii, którego zakup mo?e zosta? ca?kowicie sfinansowany ze ?rodków publicznych.
Wypowiedziane publicznie zapewnienie przedstawiciela ?OW NFZ, ?e „Ka?de dziecko, które mo?e by? dopuszczone do tej terapii i które zostanie wskazane przez szpital w ramach kontraktu tak? pomp? dostanie.” (TVN24, 19.01.09) ?wiadczy o tym, ?e ?rodki przeznaczone na ten cel zosta?y zdecydowanie zwi?kszone i zabezpieczone.
W takiej sytuacji wykorzystanie wspomnianych mo?liwo?ci mo?e zdecydowanie podnie?? jako?? opieki nad dzie?mi i m?odzie?? chorymi na cukrzyc? w województwie ?l?skim. Ponadto podj?cie wy?ej wymienionych dzia?a? doskonale wpisze si? w dba?o?? o najwa?niejszy cel jakim jest niew?tpliwie dobro pacjenta.


Z powa?aniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,694 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!