24 September 2021 11:59
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DZIE? DZIECKA 2015 - SZLAKIEM PIASTÓW ?LASKICH
Cudowna pogoda i radosna atmosfera to dwa elementy które towarzyszy?y nam podczas rodzinnego wyjazdu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka. Przebyli?my szlakiem Piastów ?l?skich, zagl?daj?c do Ogrodu Zoologicznego w Opolu oraz zwiedzaj?c urokliwy Zamek Piastowski w Brzegu. Radosny dzie? zako?czyli?my kolejnym Marszem Niebieskiego Okr?gu tym razem po brzeskich ulicach i Rynku. Nie zabrak?o równie? specjalnych upominków ufundowanych przez firm? Bayer.

Opolskie ZOO to jeden z naj?adniejszych ogrodów w Polsce. Najwi?cej emocji wzbudzi?o spotkanie z uchatkami, które sprawia?y wra?enie jakby wyst?powanie przed grup? ciekawych turystów by?o ich codzienno?ci?. Figle, szybkie obroty i wy?awianie przedmiotów z wody robi?y wra?enie. Sympatyczne kangury, dostojne ?yrafy i tajemnicze wilki te? mia?y swoich fanów. Podobnie wyj?tkowe lemury i mocno rozleniwione goryle.

Pocz?stunek pozwoli? nam na chwil? oddechu i na nabranie si? przed spotkaniem z histori?. Popo?udniu dotarli?my do Zamków Piastów w Brzegu. To niezwyk?e miejsce, nazywane ?l?skim Wawelem jest wci?? nieodkryte, a jego potencja? naznaczony histori? panowania jednego z najwi?kszych rodów w historii Polski ca?y czas czeka na wykorzystanie. Spacer przez komnaty i podziemi zako?czony zwiedzaniem dziedzi?ca i wystawy rze?b przedstawiaj?cych najwi?kszych Polaków dope?ni? czas sp?dzony w ?redniowiecznych i renesansowych murach.

Ostatnim elementem naszego wyjazdu by? Marsz Niebieskiego Okr?gu To ogólnopolska akcja promuj?ca aktywno?? fizyczn? oraz jednocz?ca w idei walki z cukrzyc? zainicjowana przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Mieszka?cy Brzegu przyj?li nas z zainteresowaniem i zrozumieniem.

To by? naprawd? emocjonuj?cy dzie?!

PARTNER:

Zapraszamy do udzia?u w konkursie Z cukrzyc? na wy?cigi

Zamek Piastów ?l?skich (jeden z 7 Nowych Cudów Polski wed?ug plebiscytu National Geographic Traveler).
Jedn? z najwi?kszych atrakcji powiatu jest XIII-wieczny, zbudowany przez Bolka I ?widnickiego, Zamek Piastów ?l?skich w Brzegu - zwany „?l?skim Wawelem”.

Zobacz: Wirtualne zwiedzanie Zamek w Brzegu

ZOO w Opolu to jedne z naj?adniej po?o?onych ogrodów zoologiczznych w Polsce. To oaza spokoju i relaksu, le??ca w centrum miasta w?ród starodrzewu Wyspy Bolko.

Zobacz: Wirtulana wizyta w ZOO Opole
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,000,073 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!