24 September 2021 11:45
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY! II EDYCJA PROGRAMU!
Zdrowo Jem - Jestem Aktywny! to program promuj?cy zdrowy tryb ?ycia w oparciu o zdrow? diet? i aktywno?? fizyczn?.

Jest realizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. II edycja programu pod has?em "Kodeks Dobrych Praktyk" jest realizowana wspólnie z Urz?dem Marsza?kowskim Województwa ?l?skiego. B?dziemy go?ci? w szko?ach podstawowych i gimnazjach.

Zrób prezent swojej szkole! Chcesz aby w Twojej szkole odby?a si? promocja aktywnego stylu ?ycia, oraz zdrowej i pe?nowarto?ciowej diety u dzieci i m?odzie?y zg?o? si? do Biura Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Tel. 32 331 345 lub 605 331 345, email biuro@mojacukrzyca.pl

Warsztaty s? bezp?atne.

Ilo?? warsztatów jest ograniczona. prosimy o jak najszybsze zg?oszenie swojej placówki!

A ju? teraz zapraszamy na nasz profil na Facebook Zdrowo Jem - Jestem Aktywny!!___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,000,070 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!