29 November 2021 10:45
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PZU FESTIWAL BIEGOWY RAZEM Z NAMI!
PZU Festiwal Biegowy i Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? znowu razem! Po raz kolejny zapraszamy do Krynicy, gdzie znów b?dzie g?o?no o cukrzycy! Odb?dzie si? te? specjalny bieg! 11-13 wrze?nia! Zaplanujcie udzia? w najwi?kszej imprezie biegowej w Polsce! Oto szczegó?y! A tymczasem zobaczcie jak by?o rok temu a potem zarejestrujcie si? na 6 PZU Festiwal Biegowy 2015! Zapraszamy!

Aktywno?? fizyczna pe?ni istotn? rol? w terapii cukrzycy, stanowi?c obok zbilansowanej diety uzupe?nienie farmakoterapii, osoby dotkni?te t? chorob? a tak?e wszystkich ch?tnych, chcemy zaprosi? do udzia?u w Biegu „1 km dalej od cukrzycy”, w niedziel? 13 wrze?nia o godzinie 11.00

- 1 km to odleg?o??, któr? ka?dy pokona. Bez wzgl?du na to czy chce osi?gn?? ?yciowy rezultat czy tylko by? w dobrej formie. Chcemy pokaza?, ze nawet najmniejsza aktywno?? si? liczy w walce z chorobami cywilizacyjnymi. A w?a?nie zdrowy tryb ?ycia mo?e zredukowa? wyst?pienie np. cukrzycy typu drugiego o 30 procent a w niektórych przypadkach nawet w ca?o?ci – wskazuje Mariusz Masiarek z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, które jest inicjatorem i wspó?organizatorem tej konkurencji 6. PZU Festiwalu Biegowego.

Zaplanujcie udzia? w najwi?kszej imprezie biegowej w Polsce i wystartujcie w naszych koszulkach - cegie?kach! Mo?na je zamówi? w Biurze Towarzystwa.

Profil Festiwalu Biegowego na Facebooku https://www.facebook.com/FestiwalBiegowy
Profil Dru?yny MOJACUKRZYCA.PL na Facebooku https://www.facebook.com/DruzynaMojacukrzycapl

REJESTRACJA NA BIEGI FESTIWALU BIEGOWEGO - https://www.festiwalbiegowy.pl/rejestracjaFB2015/

BIEGIEM OD CUKRZYCY W KRYNICY 2014 - RELACJA - http://www.mojacukrzyca.pl/news.php?readmore=797
___________________________________________________________________________________

Biegasz? Je?dzisz na rowerze? Uprawiasz Nordic Walking? Jeste? aktywny fizycznie?
DO??CZ DO DRU?YNY MOJACUKRZYCA.PL!!!!!

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,532 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!