01 December 2021 17:46
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
BEZP?ATNE WK?UCIA DO 26 LAT - DECYZJA DO KO?CA MARCA
Po niew?tpliwym sukcesie, jakim jest wywalczenie zwi?kszenia nak?adów na program leczenia pompami insulinowymi w województwie ?l?skim, a tym samym umo?liwienie zakupu pompy insulinowej ze ?rodków NFZ ka?dej osobie do lat 18, kontynuujemy walk? o kolejne wa?ne sprawy dla ka?dego dziecka i m?odzie?y chorych na cukrzyc? w Polsce.
W ostatnich dniach otrzymali?my pismo z Ministerstwa Zdrowia. Jest to odpowied? na wyst?pienie Towarzystwa w imieniu krajowego ?rodowiska dzieci i m?odzie?y dotycz?ce refundacji zestawów infuzyjnych do 26 roku ?ycia.
Czytamy w nim mi?dzy innymi, ?e „obecnie w Ministerstwie Zdrowia s? prowadzone prace nad projektem rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegó?owego wykazu przedmiotów ortopedycznych i ?rodków pomocniczych finansowanych ze ?rodków publicznych. W przedmiotowym projekcie znajduj? si? zapisy dotycz?ce zestawu infuzyjnego (wk?ucia) do osobistej pompy insulinowej, które dost?pne by?yby bezp?atnie dla dzieci lub m?odzie?y do 26 roku ?ycia (...) do 10 sztuk raz na 30 dni.”
Wed?ug posiadanych przez nas informacji Rozporz?dzenie, którego historia ci?gnie si? od prawie roku ma zosta? podpisane najpó?niej do ko?ca I kwarta?u 2009 roku.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,244 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!