29 November 2021 10:36
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
JESZCZE RAZ O POMPACH
Resort zdrowia ignoruje Owsiaka
Jerzy Owsiak znów krytykuje Ministerstwo Zdrowia i jego program pomocy dzieciom z cukrzyc?. - Rodzice nie s? dobrze informowani, jak zdoby? pomp? insulinow? dla dziecka. Szkoda, ?e resort nie chcia? skorzysta? z naszych do?wiadcze? - mówi szef Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy.
Owsiak nieraz pierwszy traci cierpliwo?? wobec dzia?a? resortu zdrowia. - Prosz? nam nie przeszkadza? - apelowa? w listopadzie do minister Ewy Kopacz, gdy okaza?o si?, ?e resort ju? pó? roku zwleka z zakupem pomp insulinowych dla dzieci chorych na cukrzyc?. Owsiak, licz?c na to, ?e minister Kopacz wywi??e si? ze sk?adanych obietnic, zawiesi? swój program wyposa?ania dzieci w pompy, aby nie dublowa? dzia?a? resortu. Jednak, kiedy w fundacji wp?yn??o prawie 600 wniosków o przyznanie pomp, a z ministerialnych zapewnie? wci?? nic nie wychodzi?o, Orkiestra pod koniec roku wznowi?a swój program. Resort dopiero wtedy przypomnia? sobie o pompach i zapowiedzia?, ?e od 2009 r. wszystkie chore na cukrzyc? dzieci do 18. roku ?ycia b?d? mia?y refundowany przez NFZ zakup pompy (WO?P wyposa?a w pompy dzieci do 10. roku ?ycia).
Jednak wiadomo ju?, ?e nie wszystkie skorzystaj? z pomocy, bo NFZ - któremu realizacj? programu zleci?o ministerstwo - podpisa? umowy tylko z kilkunastoma szpitalami z najwi?kszych miast w kraju. Ma?e poradnie, z których na co dzie? korzystaj? pacjenci, zosta?y pomini?te. - Dost?p do tej pomocy b?dzie bardzo ograniczony, tym bardziej ?e pacjent z pomp? wymaga sta?ej edukacji i opieki ze strony specjalistów - mówi Mariusz Masiarek, prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.
W Wielkopolsce (NFZ wyda tam na pompy ponad 850 tys. z?) i na Podlasiu (253 tys. z?) program prowadzony b?dzie tylko w jednym szpitalu, w województwach ?ódzkim (1,5 mln z?) i mazowieckim (3 mln z?) - w dwóch klinikach.
- NFZ ?le rozdzieli? pieni?dze. Rodzice nie maj? dobrej informacji, jak pomp? mo?na zdoby?, szkoda, ?e resort zdrowia nie chcia? skorzysta? z naszych kilkuletnich do?wiadcze? prowadzenia tego programu. W efekcie po raz kolejny zamiast profesjonalnych dzia?a? jest ba?agan - mówi nam Owsiak.
O ?le rozdzielonych pieni?dzach mówi? te? lekarze. - Planujemy zakup pomp dla 30 pacjentów, co NFZ zaakceptowa?. Tylko ?e 253 tys. z? mo?e nie wystarczy? - martwi si? Bo?ena Florys, diabetolog z Uniwersyteckiego Dzieci?cego Szpitala Klinicznego w Bia?ymstoku.
Urz?dnicy broni? si? jednak, ?e w sprawie programu radzili si? specjalistów. I ich zdaniem to powinno wystarczy?. - Fundusz raz jest oskar?any o "?rubowanie" standardów, jakby to by?o co? z?ego, innym razem o ich zani?anie. Tymczasem po prostu zawsze uwzgl?dnia standardy wypracowane przez nadzór specjalistyczny - mówi Andrzej Troszy?ski z NFZ. Problemu nie widzi te? resort zdrowia. - Przygotowali?my program najlepiej, jak umieli?my. Je?eli Jerzy Owsiak chce podzieli? si? z nami swoimi do?wiadczeniami w tym zakresie, minister Kopacz jest otwarta na spotkanie. Wystarczy do nas zadzwoni? albo napisa? - mówi Jakub Go??b, rzecznik resortu. - Szkoda, ?e fundacja musi szuka? kontaktu z pani? minister przez media - komentuje Owsiak.
Z pieni?dzy Funduszu pierwsze pompy kupione b?d? za blisko dwa miesi?ce. Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy niezale?nie od resortowego programu wyposa?y w tym roku w pompy ok. 800 dzieci.
Anita Karwowska
?ród?o: Metro 29.01.2009
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,515 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!