04 December 2021 03:27
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
GUMOWA INSULINA
Guma do ?ucia z insulin?, która u?atwi?aby ?ycie osobom chorym na cukrzyc? –to najnowszy pomys? naukowców. Taki preparat by?by szczególnie przydatny dla pacjentów z cukrzyc? typu I, którzy ju? od pocz?tku choroby musz? wstrzykiwa? sobie insulin? W 2006 r. na rynek ameryka?ski wprowadzono wziewn? posta? insuliny, która mia?a u?atwi? wielu cukrzykom ?ycie. Preparat jednak okaza? si? nieop?acalny i rok pó?niej zosta? wycofany.
Najwygodniejszym i dlatego najbardziej preferowanym przez pacjentów rozwi?zaniem by?aby doustna pigu?ka zawieraj?ca insulin?. Jednak wieloletnie badania wskazuj?, ?e insulina jest ?atwo rozk?adana w uk?adzie pokarmowym, a cz?steczki hormonu, którym uda si? przetrwa? nie s? dobrze wch?aniane w jelitach do krwiobiegu.
Chemik Robert Doyle z Syracuse University w stanie Nowy Jork zaoferowa? potencjalne rozwi?zanie tego problemu. Jego pomys? bazuje na procesie wch?aniania zwi?zków z witamin? B12 przez organizm cz?owieka.
Witamina B12 ??czy si? w jamie ustnej z obecnym w ?linie bia?kiem haptokoryn?, które zapewnia jej ochron? przed sokami trawiennymi w ?o??dku. Gdy kompleks witaminy B12 z haptokoryn? dotrze do jelit uruchamiany jest inny proces, który u?atwia wch?anianie witaminy do krwi.
Jak sugeruje Doyle, po??czenie insuliny z cz?steczkami witaminy B12 pomog?oby jej skorzysta? z tego mechanizmu, który zapewnia ochron? i u?atwia absorpcj? w jelitach. Wst?pne testy nad t? metod? da?y dobre wyniki.
?ród?o: Nauka w Polsce
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,748 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!