29 November 2021 11:14
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
JAK UZYSKAC POMP? Z NFZ? - PORADNIK
Od pocz?tku roku mo?na otrzyma? pomp? insulinow? zakupion? ze ?rodków Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak to zrobi? ?
Nale?y pami?ta?, ?e wskazaniem do otrzymania pompy jest cukrzyca insulinozale?na (I typu), wiek do 18 lat oraz wyst?powanie co najmniej jednego z kryteriów: powtarzaj?ce si? ci??kie hipoglikemie, powtarzaj?ce si? hipoglikemie o brzasku, niestabilno?? glikemii wymagaj?ca co najmniej 7 pomiarów na dob?, obecno?? powik?a? cukrzycy, kwasica ketonowa.
Przeciwwskazaniem do rozpocz?cia leczenia przy u?yciu pompy insulinowej jest brak wspó?pracy z zespo?em lecz?cym.
Je?li które? ze wskaza? wyst?puje nale?y zg?osi? si? w wybranych szpitalach w Polsce. Jest ich TYLKO osiemna?cie w Polsce!!! A w niektórych województwach: Dolno?l?skim, Lubuskim oraz Warmi?sko-mazurskim nie ma w ogóle!!

Wykaz placówek realizuj?cych nowy program w poszczególnych województwach:

Dolno?l?skie - brak placówki

Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudzi?dzu,
86-300 Grudzi?dz,
ul. Gen. W?adys?awa Sikorskiego 32

Wojewódzki Szpital Dzieci?cy w Bydgoszczy,
85-667 Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 44

Wojewódzki Szpital Dzieci?cy w Toruniu
87-100 Toru?
ul. Konstytucji 3 Maja 42

Lubelskie

Dzieci?cy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego G?bali w Lublinie
20-093 Lublin
ul. Chod?ki 2

Lubuskie
Brak ?wiadczeniodawcy spe?niaj?cego wymagania – 2 potencjalnych ?wiadczeniodawców

?ódzkie

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w ?odzi
93-338 ?ód?
ul. Rzgowska 281/289
Od 01.01.2009

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej w ?odzi
91-738 ?ód?
u. Sporna 36/50

Ma?opolskie

Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie
30-663 Kraków
ul. Wielicka 265

Mazowieckie

Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka
04-730 Warszawa
Al. Dzieci Polskich 20

Samodzielny Publiczny Dzieci?cy Szpital Kliniczny
00-576 Warszawa
ul. Marsza?kowska 24

Opolskie

Publiczny Samodzielny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
45-418 Opole
Al. W. Witosa 26

Podkarpackie

Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie
35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 60

Podlaskie

Samodzielny Publiczny Dzieci?cy Szpital Kliniczny im. dr L. Zamenhofa w Bia?ymstoku
15-274 Bia?ystok
ul. Waszyngtona 17

Pomorskie

Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital Akademii Medycznej w Gda?sku
80-952 Gda?sk
ul. D?binki 7

?l?skie

Górno?l?skie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Paw?a II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice
ul. Medyków 16

?wi?tokrzyskie

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieci?cy im. W?adys?awa Buszkowskiego w Kielcach
25-381 Kielce
ul. Langiewicza 2

Warmi?sko-mazurskie

potencjalny ?wiadczeniodawca - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieci?cy w Olsztynie – nie wyrazi? zainteresowania i nie z?o?y? oferty

Wielkopolskie

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
60-572 Pozna?
ul. Szpitalna 27/33

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiej Akademii Medycznej im. prof. Tadeusza Soko?owskiego
71-252 Szczecin
ul. Unii Lubelskiej 1

Zachodniopomorskie

Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Miko?aja Kopernika
75-581 Koszalin
ul. T. Cha?ubi?skiego 7
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,595 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!