31 Października 2020 04:04
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
Subkonta
INDYWIDUALNE SUBKONTA

Informujemy, że członkowie Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? maj? przywilej gromadzenia darowizn na leczenie i rehabilitację na imiennych subkontach.
Darowizny te można przekazywać w każdym momencie na ogólnie przyjętych zasadach, niezależnie od innych odpisów i ulg podatkowych. Nie dotyczy to wpłat z 1 procenta podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego. Takie wpłaty s? przeznaczane na działalno?ć organizacji, czyli dla wszystkich.
Informujemy, że w przypadku ogólnej formy darowizny, nie z 1 procenta, darczyńca może do wysoko?ci limitu okre?lonego w ustawie odpisać kwotę darowizny o dochodu.


Osoby chc?ce skorzystać z takiej możliwo?ci gromadzenia ?rodków prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa - tel. 32 331 33 49 lub 605 331 345

oraz o wypełnienie i przesłanie wniosku - WNIOSEK O UTWORZENIE I PROWADZENIE SUBKONTA

TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCˇ
ul. Młyńska 17, 44-100 Gliwice

JESTE?MY GŁOSEM DZIECI I MŁODZIEŻY CHORYCH NA CUKRZYCĘ I ICH OPIEKUNÓW!
OD WIELU LAT WALCZYMY O GODNE ŻYCIE MŁODYCH POLSKICH DIABETYKÓW!
Z NASZEJ POMOCY SKORZYSTAŁY TYSIˇCE DZIECI I MŁODZIEŻY CHORYCH NA CUKRZYCĘ I ICH RODZINY!
SPRAWIAMY, ŻE CUKRZYCA POZWALA NORMALNIE ŻYĆ...

NASZA DZIAŁALNO?Ć:

Organizujemy wyjazdowe weekendowe warsztaty szkoleniowe, terapeutyczne i integracyjne dla dzieci i młodzieży z cukrzyc? oraz ich opiekunów. Rocznie korzysta z nich około 300 osób

Realizujemy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z cukrzyc? oraz ich opiekunów - w czasie naszej działalno?ci zrealizowali?my 47 turnusów dla około 5 000 osób

Podejmujemy działania interwencyjne kierowane do władz samorz?dowych i administracyjnych, w których podnosimy i propagujemy problemy dzieci i młodzieży z cukrzyc?. , w tym:

- w Ministerstwie Zdrowia – monitorujemy działania ministerstwa w zakresie opieki medycznej dla dzieci i młodzieży z cukrzyc? – bierzemy udział w konsultacjach społecznych oraz opiniujemy projekty rozporz?dzeń w tym zakresie
- w Narodowym Funduszu Zdrowia – „Pompowa Mapa Polski „ – prowadzimy monitoring funkcjonowania programu finansowanego ze ?rodków NFZ
- w Ministerstwie Edukacji Narodowej – monitorujemy rozporz?dzenia w sprawie warunków przeprowadzania konkursów przedmiotowych dla dzieci przewlekle chorych oraz wprowadzania regulacji dotycz?cych warunków przyjmowania i funkcjonowania dzieci przewlekle chorych w przedszkolach i szkołach

Realizujemy ogólnopolski program stypendialny „Słodycz wiedzy” – w trzech edycjach programu realizowanego od 3 lat przyznano stypendia dla 90 zdolnych młodych diabetyków
Prowadzimy ogólnopolsk? akcję społeczn? „Cukrzyca – nie b?dĽ obojętny możesz pomóc”
Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli i wychowawców w placówkach o?wiatowych w zakresie opieki nad dzieckiem chorym na cukrzycę – skorzystało z nich już około 1000 osób
Prowadzimy psychologiczn? grupę wsparcia dla młodych diabetyków i ich rodzinAkcja społeczna „CUKRZYCA – NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!” - ZOBACZ

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ:
kliknij tu - Informacje ogólne
kliknij tu - Władze Towarzystwa
pobierz prezentację multimedialn? - TOWARZYSTWO POMCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCˇ
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,415 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!